En imam i Drammen er anklaget for bruk av vold. Dette har igjen satt fokus på voldsbruk og avstraffelse som metoder i opplæring og oppdragelse. Jeg er ikke sikker på om det er en stor fordel å være vernepleier når man skal oppdra sine egne unger. Det føles i hvert fall ikke slik når sønnen min på 5 år […] kommer tuslende fra sin tur langt utenfor de områdene han skal holde seg innenfor. Når han smiler til meg når jeg prøver å snakke rolig til han, og når han spør om å få is når jeg prøver å kjefte…Kanskje fordelen å være vernepleier er at jeg har en faglig forutsetning til å tenke meg hva jeg burde ha gjort. For målet bør jo være i mest mulig grad å bruke positive strategier. Dette skrev jeg om i et innlegg i dagsavisen i november i fjor; Vold i barneoppdragelse. Jeg synes fremdeles innlegget er aktuelt!