Jeg har tidligere skrevet om begrepsbruk. Både når det gjelder vernepleiernavnet og navnet på de vernpleiere stort sett jobber for. Carl Chr. Bachke har skrevet en interessant artikkel på NAKU sine hjemmesider. Her tar han opp diagnosenavnet psykisk utviklingshemmet.diagnosenavnet