Barne- og likestillingsdepartementet har fått en vernepleier som statssekretær. Hurra! Særlig siden det er dette departementet som har ansvar for koordineringen av politikken overfor personer med funksjonsnedsettelser. Lykke til Henriette.Henriette_Westhrin_foto_Esben_Johansen_133x180