Norge har for lengst signert FN konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser. Konvensjonen markerer en ny tid, et klart skille mellom «vi» og «de». Det er en tydelig markering av at menneskerettighetene gjelder for alle. Også mennesker med funksjonsnedsettelser. Vi venter fremdeles på at Norge skal ratifisere konvensjonen.

Nå melder FFO at EU har vedtatt å ratifisere konvensjonen. Dermed blir Norge liggende i etter. Selv om konvensjonen ikke gir nye rettigheter, vil den være et viktig redskap til praktisk politikk og et klart signal om verdsetting av alle mennesker.

Hva nå Norge? Enda et område EU er bedre enn Norge?