Skal du lese noe annet enn julefortellinger, bibelen og krim denne julen? Det bør du. Vernepleierboka 2010 er nå kommet. Her finner du ulike perspektiver på vernepleierfaglig arbeid de siste 20 årene. De samme 20 årene som har gått siden reformen som nedla HVPU.

Som en av redaktørene i boken anbefaler jeg selvsagt at du leser hele boken. Jeg vil likevel plukke ut et bidrag som du bør lese nå i julen. Ann-Mari Haug er en unik vernepleier. En vernepleier som i en lang rekke år har jobbet med og for familier som venter eller får barn med ulike funksjonsnedsettelser. En vernepleier som gjør livene til familiene litt bedre. Hun skriver esseyet «Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv?» fra sin posisjon på nyfødt intensiven ved Ullevål sykehus. Her er utdrag fra begynnelsen:

Flere måneders forventning – et lite barn har kommet inn i din verden.
Forventninger til å få den lille på brystet mens pappa klipper
navlesnoren. Tekstmeldinger med vekt, lengde og bilde av den lille.
Beskjed om at mor og barn har det bra! Forventninger til et kort
opphold på sykehuset for deretter å reise hjem til familie, gode venner
på besøk, trilleturer, helsestasjonsbesøk, netter med amming,
mormor som barnevakt og videreføring av et trygt og godt kjærlighetsforhold.
Slik ble det ikke!

Du får tak i den (både boken og artikkelen) på et FO kontor nær deg, ved å bestille den på vårt forbundskontor (kontor@fo.no) eller du kan laste den ned her! God lesing.