I dag er det noen som kritiserer Inga Marte Thorkildsen for å ha engasjert seg i en mulig incestsak. Jeg sier; bravo Inga Marte. Fortsett å engasjere deg for barnets beste!

For. Det er bedre med en gang for mye enn en gang for lite. Problemet er ikke at folk blander seg for mye inn i saker som gjelder situasjonen for barn. Problemet er at vi blander oss for lite.

Har du informasjon om barns situasjon som du mener andre bør vite om; si i fra! Les mer «Bry deg – si i fra!»