«Det er veldig dårlig gjort av politikerne» sier Jan Tore Johnsen fra den store scenen på Folkets hus i Oslo. I salen sitter flere hundre deltakere på Stiftelsen SOR sin høstkonferanse. Fra den samme scenen som så mange andre før han har kommet med kraftfulle politiske budskap, så er skuffelsen over politikernes manglende handlekraft svært tydelig. Ved siden av Johnsen står Thomas Hjelle. Hans budskap er like klart. «Politikerne må lytte til oss. Vi er her vi også. Vi kan bidra med vårt.»

Johnsen og Hjelle deltok på et rettighetsseminar i august 2019. Her møttes 15 utviklingshemmede for å gi innspill til daværende regjerings arbeid med en stortingsmelding om menneskerettighetene til utviklingshemmede. En melding som var bestilt av stortinget for å følge opp NOU 2016:17 På lik linje. NOUen viser at menneskerettighetene til utviklingshemmede blir brutt på de fleste livsområder. Ofte har de rett, men får ikke rett.

Utviklingshemmede blir diskriminert og får ikke mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med andre. Som Synne Waage sier det på samme konferanse nå i høst, også hun en av deltakerne på rettighetsseminaret for 2 år siden:

Det er for mange med utviklingshemming som går hjemme og ikke har noe å gjøre!

Synne Waage

5 år etter at NOUen ble overlevert regjeringen, kan vi slå fast at det er (oss) politikere som ikke gjør noe. Ingen med makt og myndighet har vært i stand til å presentere planer eller tiltak som skal sikre at ikke utviklingshemmede blir utestengt og diskriminert. 

Det er kjent at flinke folk i byråkratiet brukte mye tid på å utvikle stortingsmeldingen som aldri kom. Der vi endelig så et snev av politisk velvilje ble det i stedet politisk bråstopp. Nå er det opp til et nytt storting og en ny regjering å levere troverdige tiltak. Det haster med politisk oppmerksomhet. Det er på tide at utviklingshemmede også blir hørt. Rettighetsseminaret i 2019 var historisk. Dessverre ble ikke stemmene derfra tatt på alvor. Utviklingshemmedes stemmer må få en tydeligere plass i samfunnet. 

Camilla Hopen, også hun en av deltakerne på det omtalte rettighetsseminaret, setter ord på skuffelsen som politikken har etterlatt. 

Politikerne tenker ikke så mye på oss. Vi er satt nederst i rangstigen.

Camilla Hopen