Helt siden jeg som helt nyutdannet vernepleier begynte å jobbe i en avlastningsbolig for barn og unge med utviklingshemming og autisme, har oppvekst med funksjonsnedsettelse engasjert og interessert meg. Mange barn og unge og deres familier er avhengig av kvalitativt gode tjenester for å kunne leve liv i tråd med egne verdier og behov. Gode møteplasser der fagfolk og tjenestebrukere møtes tror jeg kan bidra til dette.

 

11. – 12. Juni arrangerer jeg, sammen med JobbAktiv, en konferanse om oppvekst med funksjonsnedsettelse. Jeg er utrolig glad for å ha kunnet invitere forelesere fra øverste hylle.

 

 

Konferansen åpner med fantastiske Marianne Knudsen. En ung aktivist som har markert seg som en sterk stemme for gode oppvekstvilkår for barn og unge. Se blant annet dette lille klippet:

 

 

En annen viktig og tydelig stemme det siste året har vært Olaug Nilssen. Hun har skrevet den Brageprisvinnende boken Tung Tids Tale som bør være obligatorisk for alle som jobber i landets velferdstjenester. Jeg synes det er et virkelig scoop å få henne med på denne konferansen.

 

Konferansen har også andre som har erfaring med tjenesteapparatet. Hvis du ikke har hørt  Faridah Shakoor Nabaggala før, så kan du allerede nå glede deg. Hun er mor og grunder og har de siste årene gjort en viktig jobb for å sette funksjonshemming i et minoritetsetnisk perspektiv på dagsorden.

 

Altså. La det ikke være noe tvil. Stemmene til de som har erfaring med tjenestene er viktige for å utvikle fag og tilbud.

 

For å utvikle gode tjenester trenger vi ulike kunnskapsgrunnlag. På konferansen er det flere perspektiv som vises frem. Bufdir skal snakke om myndighetenes kunnskapsgrunnlag for utvikling av tiltak for å bedre oppvekst med funksjonshemming og Ivar Stokkereit fra Unicef og rettighetsutvalget skal snakke om juridiske perspektiv. Vi får representanter fra kommuner som har jobbet med tjenestedesign, velferdsteknologi og utvikling av gode avlastningstiltak. Vi får også høre om et nydelig foreldreveiledningsprosjekt der spesialisthelsetjeneste og kommune har samarbeidet om å utvikle veiledning i hjemmet der virkeligheten leves. BPA er også tema på minst en av forelesningene.

 

«Gi meg et smil» er Siri Grundnes Brodahl sin supre lille bok om en oppvekst som søster til en med autisme og utviklingshemming. Siri er vernepleier og åpner andre dag av konferansen. Søsken er et tema som er svært aktuelt, og vi får også innblikk i helt ny forskning som blant andre Torun Vatne fra Frambu har vært involvert i.

 

Jeg gleder meg veldig til konferansen. Det er en flott opplevelse å få lov til å bygge en konferanse om et slikt viktig tema. Livene utenfor normalen. Jeg håper at også du synes dette ser spennende ut. Les mer om programmet, påmelding og slikt på konferansesidene til JobbAktiv. 

 

Du kan også melde din interesse på Facebook (men husk at påmelding skjer et annet sted).