Hei

Jeg heter Cato. Jeg er vernepleier og har en mastergrad i habilitering. Dette er min personlige nettside. Her har jeg i mange år skrevet om vernepleierier. Altså. Tema som på en eller annen måte kan relateres til vernepleieres yrkesutøvelse og samfunnsoppdrag. Opp gjennom årene har jeg også hatt en rekke gjesteskribenter som skiver om tema innenfor samme område. Vernepleie. Inkludering. Mangfold. Tjenester.

Jeg er også politisk aktiv i SV. Er blant annet første vara til stortinget for Oslo SV etter valget i 2021. Til daglig jobber jeg som spesialrådgiver i Stiftelsen SOR. Jeg bor på Bjørndal i Søndre Nordstrand/ Oslo. Selv om jeg er Bergenser, så er jeg også blitt #søndre patriot. Det gjenspeiler seg også i det jeg skriver.

Jeg skriver fortsatt om vernepleierier, samtidig som jeg kanskje skriver mer og mer om politikk og andre tema som opptar meg i mitt eget liv. Alt jeg skriver her er selvsagt på vegne av meg selv og bare meg selv.

Cato Brunvand Ellingsen
cbe@online.no
93032297

Følg Vernepleieren på Facebook

Min CV finner du på Linkedin.