Hei

Jeg heter Cato. Jeg er vernepleier og har en mastergrad i habilitering. Dette er min personlige nettside. Jeg bruker den først og fremst som min personlige blogg der jeg skriver om tema som opptar meg. Oftest tema som tar utgangspunkt i mitt virke som vernepleier. Temaene varierer fra fag til politikk. Ofte en blanding. Dette er mitt fristed. Et sted jeg kan utfordre til debatt og meningsutveksling.

Opp gjennom årene har jeg også hatt en rekke gjesteskribenter som skiver om tema innenfor samme område. Vernepleie. Inkludering. Mangfold. Tjenester. Har du lyst til å skrive gjesteinnlegg så ta kontakt så finner vi en måte å presentere det du er opptatt av.

Jeg har samarbeidet med JobbAktiv AS om Vernepleierkonferansen. Om den kan du lese på en egen side.

Cato Brunvand Ellingsen
cbe@online.no
93032297

Følg Vernepleieren på Facebook

Min CV finner du på Linkedin.