Hei

Jeg heter Cato. Jeg er vernepleier og har en mastergrad i habilitering. Dette er min personlige nettside. Her har jeg i mange år skrevet om vernepleierier. Altså. Tema som på en eller annen måte kan relateres til vernepleieres yrkesutøvelse og samfunnsoppdrag. Jeg har også forelest om de samme temaene hos kommuner, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner.

Opp gjennom årene har jeg også hatt en rekke gjesteskribenter som skiver om tema innenfor samme område. Vernepleie. Inkludering. Mangfold. Tjenester. Har du lyst til å skrive gjesteinnlegg så ta kontakt så finner vi en måte å presentere det du er opptatt av.

Jeg har samarbeidet med JobbAktiv AS (som ikke finnes lenger) om Vernepleierkonferansen. Om den kan du lese på en egen side.

Cato Brunvand Ellingsen
cbe@online.no
93032297

Følg Vernepleieren på Facebook

Min CV finner du på Linkedin.