Hei

Jeg heter Cato. Jeg er vernepleier og har en mastergrad i habilitering. Dette er min personlige nettside. Jeg bruker den først og fremst som min personlige blogg der jeg skriver om tema som opptar meg. Oftest tema som tar utgangspunkt i mitt virke som vernepleier. Opp gjennom årene har jeg også hatt en rekke gjesteskribenter som skiver om tema innenfor samme område. Vernepleie. Inkludering. Mangfold. Tjenester.

Jeg bruker den også til å informere, kall det gjerne reklamere, for mitt lille enkeltpersonforetak. Foruten ordinære jobber hos ulike arbeidsgivere har jeg nemlig tatt enkelte oppdrag. Dette kan være forelesninger, arbeidsseminar eller lignende. Les mer om det et annet sted. Jeg samarbeider med JobbAktiv AS om Vernepleierkonferansen. Om den kan du lese på en egen side. Ta gjerne kontakt om du ønsker å bruke meg til noe spennende.

 

Cato Brunvand Ellingsen
cbe@online.no
93032297

Følg Vernepleieren på Facebook

Min CV finner du på Linkedin.

Bli gjerne venn med meg på Facebook.