Av og til kan drømmer bli virkelig. Jeg hadde lenge drømt om en faglig møteplass for vernepleiere. Et sted der fag og nettverk kan bygges og utvikles. Et sted der vernepleierfaglig yrkesutøvelse står i sentrum. Når jeg for noen år siden nevnte dette for konferansearrangøren JobbAktiv var de med en gang positive til å bidra til at min drøm ble virkelighet. Tre år på rad arrangerte vi  vernepleierkonferanse. I 2017, 2018 og 2019 arrangerte vi en vernepleierfaglig møteplass for, av og med vernepleiere.

Å arrangere Vernepleierkonferansen har vært noe av det gøyeste jeg har gjort i mitt liv. Jeg tror virkelig at det er behov for en slik vernepleierfaglig møteplass. En møteplass som har plass til store plenumsforelesninger og små parallellsesjoner fra vernepleierfagets kriker og kroker. En av de fineste sesjonene jeg har ledet hadde 10 deltakere, inkludert forelesere. Det har vært skikkelig fint å samle 200-300 vernepleiere og venner av vernepleierfaget disse 3 årene. Selv om jeg egentlig mener at utdanningsinstitusjoner, praksisfelt og de ulike fagforeningene sammen burde arrangert en slik samling, har ikke dette vært mulig uten JobbAktiv sin innsats og positivitet.

Av ulike grunner tok vi en pause. Jobbaktiv er ikke lenger Jobbaktiv. Jeg fikk nye jobbmuligheter. Kanskje dukker det plutselig opp en vernepleierkonferanse igjen. En konferanse av, for og med vernepleiere.

Her er noen bilder fra Vernepleierkonferansen 2019:

Her er en smakebit fra vernepleierkonferansen 2018: