Vernepleierkonferansen 2017 ble en suksess. Godt over 200 vernepleiere samlet til vernepleierfaglige diskusjoner og forelesninger var fint. 5. – 6. februar 2018 prøver vi å gjenta suksessen og inviterer til ny vernepleierkonferanse.

Meld deg på her.

Utgangspunktet er et genuint ønske om en vernepleierfaglig møteplass. En møteplass der (for det meste) vernepleiere kan møtes for å lære, diskutere og bidra til utvikling av fag og profesjon. Ønsket er at konferansen har fokus på vernepleiernes utfordringer i hverdagen, og at den også bidrar til at vi kan løfte blikket litt. At den skal være interessant for vernepleiere på tvers av fagfelt, faglig ståsted eller organisasjonstilknytning.

 

Vernepleierkonferansen 2018 åpner selvsagt med innspill fra dem som er viktigst for oss vernepleiere. Altså de som mottar vernepleierfaglige tjenester. Denne gang er det en far til en sønn med Smith-Magenis Syndrom som åpner konferansen. Øvrige forelesere kommer både fra praksisfeltet, høgskole, helsetilsynet…. Vi får høre om vernepleierutdanningen som en helsefaglig utdanning, om profesjonsetikk, om forebygging av tvang, om arbeidet med nytt tvangslovverk og om vernepleierens faglige ansvar.

 

Også denne gang planlegger vi parallelle sesjoner. Temaene på de parallelle sesjonene på Vernepleierkonferansen 2018 er følgende:

  • Kompetanseutviklingsarbeid i tjenester til utviklingshemmede
  • Vernepleierfagets utvikling
  • Ledelse
  • Tvang og makt
  • Vernepleieren i rusomsorgen

 

I tillegg har vi lagt en av sesjonene åpen. Her tenker vi at høgskoler og praksisfelt kan komme med korte innlegg fra prosjekter som er gjennomført med vernepleierfaglig tilsnitt. Vi har også mulighet til å fange opp tema som eventuelt blir særlig aktuelt i løpet av høsten.

Før middagen første dag arrangerer vi et vernepleierfaglig vorspiel. Rolf Magnus Grung, redaktør i vernepleier.no skal lede en litt uformell samtale om vernepleie.

Som en liten twist, kommer også Ingvard Wilhelmsen. Selv om han ikke er vernepleier synes jeg han er en super foreleser med noen faglige innspill som jeg tror mange vernepleiere kan nikke anerkjennende til.

Her er han på Lindmo.

Sjekk ut hele programmet på JobbAktiv sine nettsider.

Jeg håper du klarer å overbevise din arbeidsgiver til gi deg mulighet til å delta. Jeg gjør mitt beste for å utvikle programmet på en slik måte at det blir nyttig og interessant for både deg og dem. Under ser du bilder fra Vernepleierkonferansen 2017.

Initiativet til Vernepleierkonferansen og ansvarlig for programmet er Cato (vernepleieren.com). For å sikre gjennomføring er JobbAktiv likeverdig samarbeidspartner og står for hele den praktiske gjennomføringen fra deltaker- og økonomioppfølging til avtaler med forelesere.