«Så slikt gjør vi i blant i Sør-Trøndelag, vi klatrer i trær og vi løper ut. Det ironiske med det siste tiltaket er at denne kvinnen – som i flere tiår har vært utsatt for et imponerende arsenal av presumptivt aversive tiltak (herunder nedlegging, isolering og tvangsmedisinering), selv har forestlått dette tiltaket, det er hun som har blitt spurt hva hun vil at personalet skal gjøre når det blir for vanskelig.» Les mer «Ulik praksis i bruk av mageleie»