«Jeg tror det er mange som opplever ”å bli integrert”. Kanskje spesielt på en dag som denne. Opplever at enten gjør vi som vi alltid har gjort det, eller så må du lage ditt eget parallellsamfunn. Jeg tror ikke på at noen skal bli integrert i det noen andre definerer som bra. Jeg tror på ”sammen”. Sammen lager vi de beste løsningene for transport til og fra Bjørndal. Sammen lager vi nye tradisjoner for nærmiljøet. Sammen bygger vi det nye Norge.» Les mer «#LivetPåBjørndal»