For jeg tror nemlig at utnevnelsen av Thorkildsen og Lippestad innebærer en helt ny kurs. En kurs som jeg håper kan bli et fyrtårn for resten av landet. At disse to har de beste forutsetningene for å gjennomføre paradigmeskiftet ”Fra bruker til borger”.

Les mer «Ny kurs for Oslo?»