Spørsmålet er derfor ikke om mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser skal få barn, men heller hvordan vi best mulig kan legge tilrette for at de er gode nok omsorgspersoner – eller hvordan vi systematisk kan dokumentere hvor og hvordan omsorgskompetansen ikke strekker til. Det fortjener barna!! Les mer «Det fortjener barna!»