Det var bare en helt vanlig tilfeldig sammenheng. Det som skjedde for meg denne første mandagen i oktober 2016. En tilfeldighet som jeg har tenkt å legge større betydning i enn det slike tilfeldige sammenhenger vanligvis fortjener. Samtidig, altså helt nøyaktig samtidig, som jeg var på vei til min nye jobb som mellomleder i tjenester for personer med utviklingshemming et sted her i Oslo, overleverte nemlig utvalgsleder Osmund Kaldheim NOU 2016:17 ”På lik linje” til henne som før var inkluderingsminister, nå bare barne- og likestillingsminister, Solveig Horne. Les mer «Vi tar ikke ferie…»