Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

Stikkord

helse

Sammen om åpenhet!

Det er viktig og nødvendig å trekke frem alle de flinke ansatte som hver dag og natt gjør en fantastisk innsats i landets helse- og omsorgtjenester. De jobber i en sektor som er preget av tunge og komplekse arbeidsoppgaver. Oppgaver som av mange blir tatt for gitt. Ansatte som ofte opplever at tjenestene de jobber i får kritikk. Kritikk av pårørende, i media og av politikere. Som Mary-Ann Bjørnflaten gjør i en kronikk i NRK ytring, må vi alle bli enda flinkere til å heie på disse ansatte som er vår velferds frontsoldater.

Dessverre blir Bjørnflatens viktige forsøk på å støtte helse- og sosialarbeidere en skivebom. Først og fremst bommer hun når hun sår tvil om pårørendes opplevelse av tjenestekvaliteten. Engasjerte, kritiske og ”vanskelige” pårørende er ansattes viktigste allierte i arbeidet for best mulig velferdstjenester. Vi må aldri glemme at det er tjenestebrukerne og deres pårørende tjenestene og ansatte er til for. Da må vi bruke deres kritiske blikk og engasjement som en ressurs, ikke noe vi skal ha behov for å imøtekomme gjennom uttalelser i media.

For det andre bommer hun når kritisk media fremstilles som en fiende av de ansatte. Fremtidens tjenesteutvikling handler om bekjempelse av nullfeilskulturer. Mindre frykt og kontroll, mer tillit. Det betyr dog ikke at media skal slutte å avdekke problematiske forhold i tjenestene. Vi trenger mer undersøkende, gravende og faglig kompetent journalistikk, ikke mindre. At ansatte trenger å gjemme seg bak taushetsplikt er selvfølgelig feil. Taushetsplikten kommer til anvendelse i enkeltsaker. Jeg heier på ansatte som i enda større grad uttaler seg i media. Om de forholdene de jobber under. Både om alt det flotte og positive som skjer, men selvsagt også som viktige kritiske og korrigerende stemmer. Ansatte må jobbe med media, ikke mot. Mer åpenhet bygger ned samfunnsskapte og funksjonshemmende barrierer.

For det tredje bommer hun når hun fremstiller kompetanse og antall ansatte som to motstridende størrelser. Å be om mer kompetanse kan umulig være det samme som mistillit til de som er ansatt i dag. Det bidrar bare til å nedvurdere den komplekse jobben som gjøres i dag av erfarne, dyktige og kompetante helse- og omsorgsarbeidere, med og uten formell utdanning. Det trengs mer kompetanse og flere folk.

Hvis ansatte opplever det som en krenkelse at tjenestebrukere, pårørende og presse fremhever brudd på menneskerettigheter og faglig forsvarlighet, så har de ingenting å gjøre i landets velferdstjenester. Den enkelte ansattes situasjon må og skal ivaretas av god ledelse. Kampen for gode arbeidsforhold og gode tjenester skal vi ta sammen med tjenestebrukere og deres pårørende.

Som homo eller helseminister?

bilde”La oss sende en homofil statsråd til Paralympics. Da stilner nok kritikken vi får for vår deltakelse i mesterskapet. Da skal nok han Putin få svi for sin homofiendtlige politikk. Nemlig!” Kanskje var det noe slikt Erna tenkte når det ble bestemt at helse- og omsorgsminister Bent Høie skal til Russland under Paralympics. For. Det er vel ikke som helseminister Bent Høie skal reise, eller?

I dag ble det kjent at Bent Høie skal representere den norske regjering under Paralympics. Det synes jeg er svært underlig. Jeg kan på en måte forstå det om han er valgt ut i kraft av at han er homofil. Det er viktig at resten av verden markerer sterk avstand fra Russlands politikk overfor homofile. Jeg heier på utøvere, tilskuere og politikere som bruker sin tilstedeværelse til å markere sin støtte til et mangfoldig samfunn uten diskriminering. Kanskje særlig er det viktig å bruke Paralympics til å gjøre nettopp dette. Men det er vel underlig om personlig legning skal være utgangspunkt for hvem som skal representere regjeringen på utenlandske arrangementer, synes du ikke?

Paralympics i London for to år siden var en megasuksess. Millioner av mennesker over hele verden fulgte mesterskapet. Aldri før har idrett for og med folk med funksjonsnedsettelse vært så markert og populær. Kanskje det arrangementet som for alvor viste at funksjonsnedsettelse og funksjonshemming er to helt forskjellige begreper. At man ikke trenger å være funksjonshemmet selv om man har en eller annen fysisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse. Graden av funksjonshemming er avhengig av konteksten man er i. Avhengig av omgivelser og samfunn. Riktig nok fører også slike arrangementer til et alt for stort fokus på mestring. Hverdagens barrierer må bygges ned, ikke overvinnes ved å måtte bli i superform. Men slike arrangementer har en viktig symbolfunksjon.

Så sent som i fjor ratifiserte Norge FN konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Denne markerer på mange måter et paradigmeskifte. Fra bruker til borger. Fra helsetjenester til menneskerettigheter.

Selvsagt trenger også personer med funksjonsnedsettelse helsetjenester. Ja, i større grad enn andre. Men like lite som Olympiske leker handler om helse- og omsorgstjenester handler Paralympics om helse- og omsorgstjenester. Det handler først og fremst om idrett. Så hva den norske helse- og omsorgsministeren skal på paralympics å gjøre er for meg en gåte. Hvis vi først skal sende statsråder til disse lekene, noe jeg er for hvis de også bruker anledningen til å markere seg i kampen for menneskerettigheter, så kan jeg tenke meg en hel drøss med andre statsråder som burde reist. Kulturministeren som har ansvar for idrett, statsministeren for å markere viktigheten av dette arrangementet, utenriksministeren som med tyngde kan synliggjøre menneskerettigheter og FN-konvensjonen, likestillings- og inkluderingsministeren som faktisk har ansvar for nettopp likestilling og inkludering.

Når Norge nå sender helse- og omsorgsministeren gir det et klart og tydelig signal om at vi fremdeles står med begge beina i en medisinsk forståelse av funksjonshemming. At dette egentlig handler om helsetjenester. Signaleffekten til den norske befolkningen, ja til verdens befolkning (om noen skulle finne på å bry seg) er negativ. Den motarbeider den viktige kampen som har stått bak FN-konvensjonen.

Så Bent Høie, ikke reis som helseminister!

Blogg på WordPress.com.

opp ↑