En gang for ikke altfor mange år siden satt vi på fagforeningskontoret og malte plakater. Det var første mai og vi skulle ut i gatene og marsjere. Markere vår protest mot det blå styret. Mot kalkulatorhøyre som hadde gjemt vekk faget vårt. Som prioriterte ned våre vernepleierfaglige vurderinger. På plakatene stod det «Ta faget vårt tilbake». Det var en klar beskjed. En beskjed som gikk både til politikerne og til oss selv. Vi kunne ikke akseptere å bli spilt utover sidelinjen av de økonomiske og administrative vurderingene. Vurderingene som rammet inn det vernepleierfaglige i alt for trange båser. Les mer «En stille revolusjon»