Politikere er det. Fagfolk er det. Og alle oss andre er det. Vi er aktive tilskuere til en integreringskonkurranse. Vi står på tribunen og heier på den eller de som blir best og raskest mulig integrert. En helt helt tullete integreringskonkurranse som vil bli stående uten vinnere hvis vi fortsetter å heie på den måten vi nå gjør. For. Hvis vi tror folk kommer til Norge for å bli norske så når vi aldri målene våre i inkluderingspolitikken. Les mer «Integreringskonkurranse?»