Vi som er skeptisk til kommersialisering av velferdstjenester pleier å si at det er vanskelig å sammenligne salg av ting med omsorgstjenester til mennesker. Avstanden i hva en driver med er for stor. Selvsagt er det stor avstand, og det er gode grunner til at en ikke skal overføre erfaring automatisk fra en bransje til en annen. Samtidig. Samtidig så tror jeg at vi i offentlig sektor i mye større grad må tørre å lære fra de beste. De beste på kundeservice. Les mer «Vi må lære av de beste på kundeservice»