Jeg har den siste tiden børstet støv. Børstet støv av begrunnelser for hvorfor familier med funksjonshemmede barn ikke får tjenester de ønsker. Avslag som betyr mye i livene til sårbare familier. Avslag på tjenester som ville betydd enda mer. Familier som er så tøffe at de velger å gå til det offentlige for å få hjelp til å håndtere egne liv i egen familie. Livene. Utenfor. Normalen. Les mer «Normalitetens tyranni»