Debatten om pleiepenger er ikke bare en debatt om hvordan vi som samfunn skal ivareta de familiene som opplever at egne barn blir alvorlig syke eller at barna har en tilstand som over lang tid krever tett oppfølging av foreldre. For meg er det en selvfølge at vårt velferdssamfunn skal ivareta disse familiene. Om det er noen vi skal ivareta, så er det disse. Les mer «Når politikken svikter så er det folkene som står frem»