Det kreves en generell kompetanseheving innen temaet seksualitet, både hos de som yter tjenester og de som mottar tjenester. Men viktigst av alt kreves det en diskusjon om hvor langt bistandsytere kan gå for å hjelpe.

Det skriver Bernt Barstad i dette gjesteinnlegget. Bernt er vernepleier og spesialist i Sexologisk rådgivning. Han jobber i habiliteringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag. Viktig tema. Takk for at du deler dine tanker, Bernt.

Er bruk av prostituerte løsningen for funksjonshemmede?
Jeg har ikke sett filmen Scarlet Road, som ble vist på BIFF (Bergen Internasjonale Film Festival)for noen dager siden, jeg har heller ikke tatt del i den påfølgende debatten. Derimot har jeg de siste 15 årene jobbet med funksjonshemmede og seksualitet, jeg har jobbet mer enn 20 år i habiliteringstjenesten, og har utdanning i vernepleie og sexologi. Følgelig påstår jeg å ha belegg for å mene noe om saken. Les mer «Gjesteskribent: Hvor tett kan du gå?»