Vi må ikke bevege oss bort fra menneskene. Politikken må ikke bevege seg bort fra menneskene. Vi må ikke gjemme oss bak en papirbunke som kun forteller en liten del av sannheten (hvis de gjør det). Vi må nær dem. Menneskene. Så nært at vi ikke bare lytter. Så nært at vi må føle.

Les mer «Ikke hør (bare) på dem!»