I disse dager har jeg vært uorganisert i 4 måneder. 4 måneder som uorganisert er altfor altfor lenge. Og, det kan se ut for at det varer noen uker til. Å være uorganisert bryter mot noen av mine viktigste verdier. Og det motvirker den samfunnsmodellen som vi er så glad i her i landet. Hver eneste en som ikke er organisert motarbeider vår felles velferd. Derfor.

 

Les mer «Alternativet: Mangfold. Derfor.»