Dette er bloggen av en vernepleier, for alle, om vernepleie. Vernepleie i vid forstand. Bloggen skal initiere debatt, formidle nyheter, utvikle undring og aller helst skape engasjement. Engasjement om vernepleierutdanningen, vernepleieryrket, vernepleiefaglig kompetanse og vernepleiefaglig arbeid. Jeg skal ikke definere dette nærmere nå, men håper at mine innlegg sammen med kommende kommentarer kan være med på å definere dette. Landstyret i FO har vedtatt profilen «Vernepleieren«. Den kan gi noen føringer på hva vernepleieren egentlig er. Rammeplanen gjør selvfølgelig også det. Samtidig vil vernepleieren alltid være i utvikling. Blant annet i møte med de menneskene denne jobber for, kollegaer, sammarbeidspartnere og i diskusjon. Kanskje også i diskusjonene på vernepleieren.wordpress.com. Delta gjerne i dette!