Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

Stikkord

Historie

Ødelegge julen?

Du kan trøste deg med at du sikkert har glemt dette når julefreden senker seg om et par tre dager. Jeg håper jeg ikke har glemt det. Ja, jeg skal her prøve å ødelegge litt av julefreden.  Eller kanskje er det BBC som gjør det. Vi trenger alle noen vekkerklokker av og til. Dette er for meg en vekkerklokke som minner meg på viktigheten av å jobbe for menneskerettigheter og muligheter for alle, også for personer med utviklingshemning. BBC News viste i dag bilder fra institusjoner i Romania. Var det ikke 20 år siden vi så forferdelige bilder derfra tenker du kanskje. Ja, og i dag! Les mer «Ødelegge julen?»

Vernepleie på YouTube

Etter et lite søk etter vernepleie på YouTube ble jeg plutselig glad teknikken og estetikken i vernepleierfaglig arbeid har utviklet seg… Se hva jeg fant som et av to treff:

Stolt som «Vernepleier»?

Det er vel mer som minner om vern her på bildet enn det man forbinder med vernepleier. Foto: Hans Anders Museth Brønmo
Det er vel mer som minner om vern her på bildet enn det man forbinder med vernepleier. Foto: Hans Anders Museth Brønmo

De fleste vernepleierstudenter og vernepleiere har nok diskutert om vernepleier er et godt nok navn for de som gjennomfører denne unike utdanningen. Utdanningen er en kombinasjon av ulike områder, vernepleieren har en kombinasjon av sosialfaglig kompetanse og helsefaglig kompetanse. Utdanningen er snart 50 år (som treårig utdanning), og navnet må sees i lys av den tiden utdanningen ble født. Samtidig har det flere ganger vært stilt spørsmål ved om hvorfor navnet ikke har endret seg i tråd med utdanningen og tjenesteområdene. Her har jeg skrevet litt om debattene rundt et eventuelt navneskifte. Les mer «Stolt som «Vernepleier»?»

Uhørte stemmer og glemte steder

Glem aldri historien. Sjekk ut institusjon.no for å ikke glemme! Prosjektet skriver selv:

«Nettstedet http://www.institusjon.no er en del av det nasjonale innsamlings- og formidlingsprosjektet Uhørte stemmer og glemte steder – fortellinger fra utviklingshemmedes historie. Prosjektets mål er å samle inn og formidle informasjon og beretninger fra og om etterkrigstidas sentralinstitusjoner for utviklingshemmede, fra HVPU-reformen og fra utviklingen på dette området fram til i dag. Prosjektet drives av fem museer som ønsker å formidle en del av norsk historie som har berørt mange mennesker – som institusjonsbeboere, familie, naboer, venner, ansatte eller andre.»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑