Etter et lite søk etter vernepleie på YouTube ble jeg plutselig glad teknikken og estetikken i vernepleierfaglig arbeid har utviklet seg… Se hva jeg fant som et av to treff: