Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

Stikkord

hva er viktig for deg

Borgerne foran profesjonene!

Lovfesting av visse profesjoner hører hjemme i politikernes og profesjonenes helsetjenester, ikke i borgernes, pasientenes og tjenestebrukernes tjenester. Vi må sette borgerne foran profesjonene. Les mer «Borgerne foran profesjonene!»

Kan vi la flyktninger selv bestemme?

Tør vi å spørre de viktigste spørsmålene. Hva er viktig for deg? Hva kan jeg gjøre for deg? Og. Hvordan kan du bidra?

Jeg kjenner bare flyktningesituasjonen fra media. Jeg har vel knapt møtt en nyankommet flyktning. Derfor skriver jeg dette med stor grad av forbehold. Et forbehold som de fleste av oss som ikke har førstehåndserfaring med situasjonen alltid bør ta. Jeg skriver det med undring. En undring over hvordan vi egentlig mottar de nyankomne flyktningene. Les mer «Kan vi la flyktninger selv bestemme?»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑