Det er for meg helt uforståelig at et ARBEIDERparti trenger et EU direktiv for å ivareta landets arbeidstakeres rettigheter.

Jada. Jeg tar høyde for at jeg kanskje ikke er den skarpeste kniven i skuffen. Og. Jeg er ikke er noen ekspert på EU, arbeidsrett og ei heller på vikarbyrådirektivet. Men. Likevel. Argumentasjonen til arbeiderpartiet i saken om vikarbyrådirektivet er vel litt underlig, er den ikke?

I disse dager skal regjeringen beslutte om man skal implementere EUs vikarbyrådirektiv. Direktivets mål er å likebehandle innleide arbeidstakere fra bemanningsbyrå med fast ansatte når det gjelder lønns- og arbeidsforhold. Det høres flott ut. Og det er det. Selvfølgelig skal arbeidstakere likebehandles. Det er et grunnleggende prinsipp som bør være selvsagt for norsk arbeidsliv. Problemet mitt er at man trenger et EU direktiv for å få dette til. Er det virkelig slik at man ikke klarer dette i egen lovgivning. Jeg forstår det ikke…

Baksiden av direktivmedaljen er at det søker å alminneliggjøre bruken av bemanningsbyråer. Dette frykter jeg. Selvsagt trenger vi vikarer. Ikke minst vi i helse- og sosialsektoren vet mye om det. Og i noen tilfeller vil det være en stor fordel at vikarene er fra et vikarbyrå med ordnede forhold. Min erfaring fra barnehagene til barna mine er i hvert fall at kvaliteten på vikarene var langt høyere ved bruk av vikarbyrå enn når man hentet folk ”rett fra gaten”.

Men bruken av vikarer må reduseres mest mulig. I mange tilfeller vil det være langt bedre å styrke grunnbemanningen litt. Stor grad av vikarbruk og midlertidighet vil gå ut over kvaliteten på velferdstjenestene. Personell vil ikke inneha kompetanse på langvarige relasjoner, arbeidsgivere vil i liten grad satse på kompetanseheving, fagutvikling på det enkelte tjenestested som bruker stor grad av vikarer kan man se langt etter. Brukerne av velferdstjenestene vil lide.

Jeg sier ikke at innføring av vikarbyrådirektivet automatisk vil føre til dårligere tjenester. Det jeg sier er at jeg ikke ønsker en utvikling av arbeidslivet mot økt bruk av vikarer og midlertidighet. Jeg ønsker ikke alminneliggjøring av innleie. Det er nok usikkerhet rundt vikarbyrådirektivet til at Norge bør bruke vetoretten.

Og. Hvis vi virkelig har stilt oss slik til at vi ikke kan sikre likebehandling uten å ta i bruk et direktiv fra EU, ja da står det ille til med norsk selvråderett og arbeidervern. Det gjør meg bekymret. Argumentasjonen til arbeiderpartiet gjør meg bekymret.

(FO har vedtatt en uttalelse som ber Norge bruke vetoretten, les den her)