Annonse«Har du erfaring fra PU-bolig?» Denne overskriften lyste mot meg da jeg for snart 2 år siden var på jobbjakt på Finn.no. Stillingsannonsen (se bilde) var rett og slett helt forferdelig. Jeg håper ingen vernepleiere søkte på stillingen.

Opp gjennom årene har jeg ofte hørt folk beklage seg over at det er vanskelig å rekruttere vernepleiere. Ofte med rette. Noen steder er dette en reell utfordring for å sikre gode tjenester. Samtidig handler rekruttering om en lang rekke faktorer. Det handler selvsagt om hva arbeidsgiver kan tilby. Lønn, veiledning, faglig utvikling og gode arbeidsmiljø er selvsagte faktorer. Utvikle arbeidsplasser der vernepleiere kan jobbe sammen med andre vernepleiere kan være en viktig faktor. Selvsagt uten å bygge store enheter som først og fremst tar hensyn til de ansatte.

Men, rekruttering handler også om hvilke stillinger som lyses ut og hvordan disse presenteres. I hvor stor grad har dere som arbeidsgiver vurdert hvilke kompetanse som faktisk trengs i den stillingen som er ledig? Hvilke signal gir det når stillinger oftest lyses ut som miljøterapeut med krav om treårig helse- og sosialfaglig utdanning? Er det ikke viktige forskjeller på en sosionom og en vernepleier? Dekker de det samme behovet? Det synes jeg er underlig.

En av årsakene som jeg får oppgitt til at stillinger lyses ut som miljøterapeut og ikke vernepleier, er at en ikke får nok kvalifiserte søkere når det bare lyses ut etter vernepleier. En bredere utlysning gir et bredere grunnlag å velge blant. Men, får man riktig kompetanse på den måten? Hvor ofte gjør man det samme med sykepleierstillinger eller ingeniørstillinger?

Vel. Du kan nå lyse ut din vernepleierstilling på vernepleieren.com. Dette er et forsøk på å finne nye måter som kan bidra til rekruttering av vernepleiere. Kravet er selvsagt at det er vernepleiere dere skal rekruttere. Og, at det er en språkbruk som faktisk fremmer viktige faglige føringer for det aktuelle feltet. ”PU-bolig” vil aldri kunne være aktuelt…

I mange bransjer er sosiale medier en viktig del av rekrutteringsarbeidet. Jeg har en mistanke om at det ikke er slik når det gjelder rekruttering av vernepleiere. Her er nå en mulighet til en litt annerledes stillingsannonse. Du kan skrive litt mer om hva du har å tilby, hvilke verdier som dere setter høyt og ikke minst skrive litt om hva du forventer av ”din” fremtidige vernepleier. Bruk av bilder er en selvsagt mulighet. Kanskje en smilende sjef eller en spennende faglig forelesning dere har holdt kan være med på å gjøre din vernepleierstilling fristende?

Dette er et forsøk. Et forsøk som kanskje ikke er veldig aktuelt, men nå har du altså mulighet. Ta kontakt på cbe@online.no om det er aktuelt for dere? Del gjerne med folk du kjenner som strever med å rekruttere vernepleiere.

Uavhengig av om folk ønsker å annonsere sine vernepleierstillinger her eller ikke, synes jeg at stillingsannonser også er en viktig del av det jeg kaller for «vernepleierier». De lager et grunnlag for viktig og godt faglig arbeid. Hva synes du?