Tenk deg følgende. En kommersiell leverandør innfører noe som hindrer mange kvinner i å benytte byens fortau. Eller. Vi kan gjøre samme tankeeksperimentet med homofile. Homofile får ikke lov til å bruke fortauene i landets byer. De, homofile og kvinner, kan selvsagt gå mange steder, men ikke der brukere av denne kommersielle leverandøren har markert at de ikke kan gå.

 

Så. Så kan du prøve å se for deg at politikerne sitter stille og venter. Eller at en statssekretær fra KrF sier at dette er en sommeraktivitet og at det ikke haster å gjøre noe før neste sommer. De jobber med saken. Se for deg at lokale politikere skylder på regjeringen og ikke gjør noe før regjeringen har gjort noe.

 

Det er rett og slett ikke mulig å forestille seg. Regjeringen kunne selvsagt ikke funnet på å si at vi kan vente til neste sommer, og opposisjonen hadde krevd handling. KrF hadde selvsagt blitt stemplet som mørkemenn som tillater diskriminering av kvinner og homofile. I stedet for en konkurranse i ansvarsfraskrivelse hadde det vært en konkurranse om å markere seg sterkest mot dette fenomenet og hvem som hadde de beste tiltakene for å gjøre noe med problemet. Altså. Hadde det vært kvinner eller homofile som ble utestengt fra byens fortau. Men. I dag er det jo bare folk med funksjonsvariasjon som mister muligheten til å gå trygt gjennom byen. Da kan det kanskje vente…

 

I landets byer diskuteres elsparkesykler denne sommeren. I hovedstaden er over 10000 sykler plassert ut. Mange står fint parkert, alt for mange står eller ligger slik at det er til hinder for folk med dårlig syn eller som bruker andre hjul for å komme seg frem.

 

For å forstå sammenligningen med kvinner eller homofile, må en selvsagt ha forståelse for hvordan funksjonshemming oppstår. Folk har funksjonsvariasjon. Noen kan ikke se og bruker kanskje førerhund for å manøvrere seg i byen. Andre må bruke rullestol for å komme seg frem der andre kan gå. Dette funker ofte helt fint, de er ikke hemmet i sin funksjon på grunn av sin funksjonsvariasjon. De blir hemmet i sin funksjon når de støter på samfunnskapte barrierer. El-sparkesykler på et fortau kan ofte være en slik funksjonshemmende barriere.

 

De som bidrar til at folk med funksjonsvariasjon blir funksjonshemmet denne sommeren er blant andre:

 • Brukere av el-sparkesykler som setter dem fra seg overalt
 • Leverandører som plasserer ut for mange uten teknologiske løsninger, opplæring av eller krav til brukere som gjør at elsparkesyklene blir plassert på et brukbart sted
 • Gårdeiere, butikker og serveringssteder som tillater at fortauet utenfor sin bygning blir sperret for folk med funksjonsvariasjon
 • Politikere som ikke regulerer antall elsparkesykler eller hvor de kan plasseres, og som ikke bevilger nok penger til at feilparkerte elsparkesykler kan fjernes eller som sørger for at politivedtektene overholdes.
 • Politiet som ikke følger opp lover og politivedtekter med bøtelegging og advarsler.
 • Du og jeg som egentlig ikke bryr oss så mye, det er jo ikke vi som får svi sånn egentlig.

 

Jeg er tilhenger av elsparkesykler i våre byer. Færre biler i byene gjør det mulig med nye transportmuligheter. Jeg vil at både dem som ønsker elsparkesyklene til transport og til hygge skal ha mulighet til dette. Løsningen er ikke å forby dem. Jeg ønsker også at fleksibiliteten skal være stor og at det skal være mulig å sette dem fra seg på langt flere steder enn det en kan med bysykler. Dette er jo et viktig poeng.

 

Jeg tror at de beste løsningene finner en sammen. Leverandører, kommune og organisasjonene til folk med funksjonsvariasjon bør snarest komme sammen. Her bør en diskutere løsninger. De finnes blant annet her:

 • Teknologien bør kunne gi løsninger på hvor og hvordan syklene kan plasseres og brukes.
 • Atferdsvitenskapen kan gi løsninger som påvirker folks bruk. Nudging for riktig plassering bør testes ut.
 • Opplæring av brukere må også inneholde forståelse av funksjonshemmende barrierer
 • Politikken kan bevilge penger til ordninger der feilparkerte sykler blir raskt plukket inn, det er mange ungdommer som trenger sommerjobb
 • Politiet og politikere må anvende dagens politivedtekter i større utstrekning enn i dag

 

Behandlingen av saken om elsparkesykler er i for stor grad blitt en konkurranse i ansvarsfraskrivelse. Den må snarest mulig bli en konkurranse om de beste løsningene. Folk med funksjonsvariasjon forhindres i dag fra å bruke sommerbyen Oslo. Kan vi virkelig vente til neste år med å gjøre noe med det?