Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

En ny avtale mellom folk og system

Vi er løsningen, ikke problemet. Det er det den eldre poeten sier når han ser inn i kameraet (se film under). Du og jeg. Avtalen fikk oss til å innse at vi er løsningen, ikke problemet. I Wigan nord vest i England har de de siste årene endret hvordan offentlig sektor arbeider. Fra å «gjøre for» innbyggerne jobber de nå sammen med dem for å finne best mulige løsninger. Dette er fremtiden også for offentlig sektor i Norge. Sammen, ikke for. Les mer «En ny avtale mellom folk og system»

Det er institusjoner vi bygger

Det er en utfordring å sikre at personer som har vansker med å delta i det ordinære boligmarkedet får stabile, gode og langsiktige hjem. Mange med utviklingshemming trenger hjelp til dette, enten på grunn av dårlig økonomi eller behov for omfattende bistand i hverdagen (eller en kombinasjon av disse). Vi vet alle hvor viktig et godt sted å bo er for vår livskvalitet. Slik er det selvsagt også for personer med utviklingshemming. Å sikre gode boforhold for disse må være en av de viktigste oppgavene for våre politikere. Da trenger de gode råd fra oss fagfolk. Les mer «Det er institusjoner vi bygger»

Søstera til Silje og andre søsken

Her om dagen leide jeg en kinosal. En hel kinosal med teknikker, billettkontrollør og hele greiene.  Det synes jeg var skikkelig fint. Kveldens tema var søsken som pårørende. Et tema som fortjener langt større oppmerksomhet enn det får, men som det faktisk har skjedd litt på de siste årene.

Les mer «Søstera til Silje og andre søsken»

Overvåking og totalinstitusjon – skrekkscenarioet for morgendagens eldreomsorg

I dag har Aftenposten en fin artikkel om utviklingen innen eldreomsorgen. Det er ingen tvil om at teknologi og tjenestedesign kommer til å revolusjonere mulighetene morgendagens eldre får. Å våke over deg når du sover med digitale løsninger, gir deg mulighet til å sove hele natten på sykehjemsrommet ditt uten at noen kommer inn til deg. Digital sel gir deg mulighet til å yte omsorg overfor et forutsigbart kjæledyr. Nye demenslandsbyer gir deg mulighet til et aktivt liv  med større rammer enn sykehjemmets betong når du blir dement. Dette er fine greier. Les mer «Overvåking og totalinstitusjon – skrekkscenarioet for morgendagens eldreomsorg»

Kappes om å hedre hverandre

Av og til ser jeg på meg selv som en gretten gammel mann. En som er kritisk til mye og mangt. En som har lettere for å kritisere hva andre gjør, enn å heie på det som er bra. Jeg kunne jo gjort det bedre selv, tar jeg meg selv i å tenke. Jeg er til og med kritisk til dem som er for kritisk. Dem som kritiserer andre i stedet for å ha fokus på det som er bra og bidra med det en selv kan bidra med. Altså. Sukk… Les mer «Kappes om å hedre hverandre»

Vi som elsker forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For å sikre at folk skal få forsvarlige og gode tjenester diskuteres kompetansekrav som virkemiddel innenfor de fleste av velferdens områder. Oftest betyr dette at de mener at en må lovfeste bestemte utdanninger eller et bestemt utdanningsnivå. I den offentlige debatten er kanskje lærernormen det beste eksempelet på dette, men både innenfor barnevern og knyttet til bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenester er det pågående diskusjoner om lovregulering av kompetanse. Det er av mange grunner forståelig at både politikere og profesjoner velger å foreslå kompetansekrav når tjenestene er for dårlige. Kompetanse gir bedre tjenester. Slike krav kan ofte gi inntrykk av handlekraftige politikere. Samtidig er krav om lovregulering av kompetanse en klar og tydelig (dog ofte forståelig) mistillit til kommunenes evne til å gi innbyggerne gode tjenester. De kan også være et altfor enkelt svar på komplekse problemstillinger. Les mer «Vi som elsker forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp»

Lovende fra regjeringen om tverrfaglighet i skolen

I november kom regjeringen med stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Meldingen viser til tiltak for tidlig innsats gjennom hele utdanningsløpet, og er blant annet en oppfølging av Nordahl-utvalget og Stoltenberg-utvalget. Jeg har på ingen måte lest meldingen, men legger merke til at den legger mer vekt på tverrfaglighet enn kanskje noe slikt dokument tidligere har gjort. Dette er spennende og nødvendig.

Les mer «Lovende fra regjeringen om tverrfaglighet i skolen»

Jeg elsker nummer 50

Jeg hadde noen måneder fri. Ja, helt fri. Studiene var ferdig og jeg skulle i siviltjeneste. Så utrolig godt det skulle bli med et par måneder uten noen ting. Deilig. Trodde jeg. Tenk så mye jeg skulle få gjort. Vel. Når dagen kom at jeg skulle reise til Hustad leir så hadde jeg en sur samboer og en haug med timer bak meg med Pantertanter og andre helt intetsigende TV3 serier bak meg. Jeg var blitt passiv og svært lite av det jeg gjorde kunne minne om meningsfylte aktiviteter og relasjoner. 

Les mer «Jeg elsker nummer 50»

7 spørsmål til saken om «Gutten på luftmadrassen»

Jeg kan faktisk tenke meg at det å gi tilbud om en hullete luftmadrass som eneste sovemulighet er det beste en får til i en gitt situasjon. Det å gi god nok omsorg til barn med autisme kan være svært vanskelig og komplisert. Vanskelig for foreldre og vanskelig for et tjenesteapparat som alt for ofte mangler kompetanse og vilje til å få det til. Denne helgen skriver VG om en gutt med autisme som får enetiltak av en kommersiell leverandør på oppdrag fra det statlige barnevernet. Det er all grunn til å stille noen spørsmål ved hvordan denne guttens rettssikkerhet og behov er blitt ivaretatt. 

Les mer «7 spørsmål til saken om «Gutten på luftmadrassen»»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑