Søk

Vernepleieren

Vernepleier – og stolt av det!

Kappes om å hedre hverandre

Av og til ser jeg på meg selv som en gretten gammel mann. En som er kritisk til mye og mangt. En som har lettere for å kritisere hva andre gjør, enn å heie på det som er bra. Jeg kunne jo gjort det bedre selv, tar jeg meg selv i å tenke. Jeg er til og med kritisk til dem som er for kritisk. Dem som kritiserer andre i stedet for å ha fokus på det som er bra og bidra med det en selv kan bidra med. Altså. Sukk… Les mer «Kappes om å hedre hverandre»

Vi som elsker forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

For å sikre at folk skal få forsvarlige og gode tjenester diskuteres kompetansekrav som virkemiddel innenfor de fleste av velferdens områder. Oftest betyr dette at de mener at en må lovfeste bestemte utdanninger eller et bestemt utdanningsnivå. I den offentlige debatten er kanskje lærernormen det beste eksempelet på dette, men både innenfor barnevern og knyttet til bruk av tvang og makt i helse- og omsorgstjenester er det pågående diskusjoner om lovregulering av kompetanse. Det er av mange grunner forståelig at både politikere og profesjoner velger å foreslå kompetansekrav når tjenestene er for dårlige. Kompetanse gir bedre tjenester. Slike krav kan ofte gi inntrykk av handlekraftige politikere. Samtidig er krav om lovregulering av kompetanse en klar og tydelig (dog ofte forståelig) mistillit til kommunenes evne til å gi innbyggerne gode tjenester. De kan også være et altfor enkelt svar på komplekse problemstillinger. Les mer «Vi som elsker forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp»

Lovende fra regjeringen om tverrfaglighet i skolen

I november kom regjeringen med stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO». Meldingen viser til tiltak for tidlig innsats gjennom hele utdanningsløpet, og er blant annet en oppfølging av Nordahl-utvalget og Stoltenberg-utvalget. Jeg har på ingen måte lest meldingen, men legger merke til at den legger mer vekt på tverrfaglighet enn kanskje noe slikt dokument tidligere har gjort. Dette er spennende og nødvendig.

Les mer «Lovende fra regjeringen om tverrfaglighet i skolen»

Jeg elsker nummer 50

Jeg hadde noen måneder fri. Ja, helt fri. Studiene var ferdig og jeg skulle i siviltjeneste. Så utrolig godt det skulle bli med et par måneder uten noen ting. Deilig. Trodde jeg. Tenk så mye jeg skulle få gjort. Vel. Når dagen kom at jeg skulle reise til Hustad leir så hadde jeg en sur samboer og en haug med timer bak meg med Pantertanter og andre helt intetsigende TV3 serier bak meg. Jeg var blitt passiv og svært lite av det jeg gjorde kunne minne om meningsfylte aktiviteter og relasjoner. 

Les mer «Jeg elsker nummer 50»

7 spørsmål til saken om «Gutten på luftmadrassen»

Jeg kan faktisk tenke meg at det å gi tilbud om en hullete luftmadrass som eneste sovemulighet er det beste en får til i en gitt situasjon. Det å gi god nok omsorg til barn med autisme kan være svært vanskelig og komplisert. Vanskelig for foreldre og vanskelig for et tjenesteapparat som alt for ofte mangler kompetanse og vilje til å få det til. Denne helgen skriver VG om en gutt med autisme som får enetiltak av en kommersiell leverandør på oppdrag fra det statlige barnevernet. Det er all grunn til å stille noen spørsmål ved hvordan denne guttens rettssikkerhet og behov er blitt ivaretatt. 

Les mer «7 spørsmål til saken om «Gutten på luftmadrassen»»

Kjære nyvalgte politikere. Ta deg tid til å se inn i en annen verden, men forbered deg på konsekvensene…

Jeg har et ønske. Ønske om at hver enkelt av alle dere politikere som nå er valgt inn i landets kommunestyrer bruker en time, kanskje en dag, sammen med foreldre til barn med funksjonsnedsettelse. Hører på dem. Nei, ikke bare hører på dem. Ser dem. Prøver å forstå dem. Treffer barna. Jeg lover dere flotte møter. Og rystende møter. Møter som forandrer dere.

Les mer «Kjære nyvalgte politikere. Ta deg tid til å se inn i en annen verden, men forbered deg på konsekvensene…»

Sånn gjør vi det her, det må du finne deg i

Når Zeliha Acar og kronprinsen vår møttes for noen dager siden viste de oss sammen et lite lærestykke i hvordan verdier kan vurderes og anerkjennes gjennom reelle handlinger. Han forstår raskt at hun ikke vil hilse med å trykke hans hånd, og de deler en felles hilsen ved å ta sine hender til hjertet. Et «symbol for kjærlighet, respekt og fred», som hun sier til Vårt land.

Les mer «Sånn gjør vi det her, det må du finne deg i»

Hvis ikke alles rettigheter er sikret, er ingens rettigheter sikret

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) ble ratifisert av Norge i 2013, men er ikke inkorporert i norsk lov. SV sitt forslag om dette ble tatt opp i stortinget vinteren 2019, men fikk ikke flertall. På årets Arendalsuke var det politikere som sa de var skamfull over at de hadde stemt nei, at de ikke hadde kunnskap nok på det tidspunktet. Det er nok ikke tilfeldig at det var akkurat menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne som ble glemt. Kunnskapen om situasjonen for denne store befolkningsgruppen er svak, oppmerksomheten enda svakere. 

Les mer «Hvis ikke alles rettigheter er sikret, er ingens rettigheter sikret»

Brystvortene mine

Hvis du lurer på hva vernepleie og brystvortene mine har med hverandre å gjøre så kan du lese videre. Hvis ikke du lurer, og det forstår jeg veldig godt, så stopp her. Det er selvsagt ikke for å fremheve brystvortene mine at jeg skriver dette. Jeg skriver dette fordi jeg digger vernepleie.

Les mer «Brystvortene mine»

Blogg på WordPress.com.

opp ↑