BFSRHvorfor engasjerer ikke atferdsanalytikere seg mer i samfunnsspørsmål? Hvorfor er ikke atferdsanalytikere tydeligere i norsk samfunnsliv og politikk? Dette er et tema som jeg helt sikkert kommer til å fundere mer om i denne bloggen. Ryktene sier at vår helseminister Bjarne Håkon Hanssen har vært lokallagsleder i NAFO en gang i tiden. Jeg vet ikke om det er sant, men så vidt jeg kommer på er det i såfall den eneste i topp politikken som kan koples direkte til atferdsanalysen. I dag skal jeg egentlig bare bruke plassen på å tipse om noen svært interessante nettsider. Jeg kommer selv fra en atferdsanalytisk bakgrunn, og mener at atferdsanalyse er en viktig del av vernepleieren. Men; jeg mener ikke man skal sette likhetstegn mellom atferdsanalyse og vernepleie. Atferdsanalysens plass i vernepleierutdanningen og i vernepleieryrket har over lang tid vært diskutert i vernepleiefaglige miljøer. Dette er også et tema som kommer til å berørt i bloggen senere.

For en som både er samfunns/politisk interessert og som er interessert i atferdsanalyse er Behaviorists for social responsibility et must. Dette er en interessegruppe innen Association for Behavior Analysis: International. Her koples atferdsanalysen til kampen for «social justice, human rights, and environmental implications». De utgir også nettmagasinet Behavior and Social Issues. Har du litt tid til overs, ta en titt. For de av dere som er aktiv på Facebook vil jeg også anbefale BFSR sine sider der. Delta i diskusjonene om hvordan man kan skape en bedre verden.

Og; som sagt om temaene; to be continued.