Først må jeg si at jeg synes det er helt greit om Dissimilis ikke skal opptre som pauseinnsalg i Melodi Grand Prix. Det hadde vært knallbra om de gjorde det, men det er mange flinke folk som Norge kan promotere ved en slik anledning.

Dagsrevyens innslag om Dissimilis og Melodi grand prix får meg til å undre. Har ikke politikere bedre ting å holde på med? Knut Arild Hareide fremmer her forslag om at Dissimilis bør være pauseinnslag i det store arrangementet som alle nå venter på (???). Han ønsker seg mindre glam og mer substans. Først var det Drømmehagen og makapakka. Nå er det melodi grand prix. Noe må jo også politikere drive på med, og jeg mener jo at det er viktig at politkken søker å styre mye, men nå er det vell langt over grensen. Hva i huleste har stortingspolitikere med hvem som skal være pauseinnslag i grand prix. Nå vil sikkert Hareide si at han selvfølgelig ikke ønsker å bestemme dette, men at det må være lov å komme med velbegrunnede forslag. Det er sikkert sant nok også.Det er også bra at man fremmer personer med utviklingshemnings talent og kompetanse i ulike sammenhenger.

Det er svært få personer med utviklingshemning som er i vanlig jobb. Tilsyn viser at de aller fleste kommuner bryter loven knyttet til tjenestene for personer med utviklingshemning. Over 80 % av vedtakene om bruk av makt og tvang må ha dispensasjon fra utdanningskravene i lovverket. Foreldre må kjempe seg til gode levekår. Det er en økende tendens til segregering.

Knut Arild Hareide: Om du ønsker å bedre situasjonen for personer med utviklingshemning er det nok å ta tak i. Om du ønsker å bruke tiden din på noe annet enn sakene i transportkomiteen, bruk gjerne tiden din på dette. Det finnes mye viktigere saker for personer med utviklingshemning enn at Dissimilis skal spille i Melodi grand Prix!

Når det er sagt så var det et annet moment ved innslaget i dagsrevyen som jeg kanskje reagerte enda kraftigere på. Når NRK skal forklare hvorfor Dissimilis ikke skal delta, svarer de følgende:

«Vi har stor respekt for det arbeidet Dissimilis har gjort, men vi har måttet takke nei fordi vi lager en TV-sending for hele Europa»

Hva i huleste er det for et svar? Hva har det med om Dissimilis skal opptre eller ikke. Kan ikke et Dissimilis innslag være godt nok tv for hele europa? Jeg forstår ingenting av det svaret. De kunne for eksempel ha svart at de har andre planer. Mener NRK med det svaret noe slikt som dette:

Her i Norge tåler vi og er vant med disse tullingene som av og til opptrer på tv. Egentlig er de ikke så gode så vi kan i hvertfall ikke vise de for resten av europa! Hva vil de da tro om oss?

Dissimilis som pauseinnslag hadde vært et supert bidrag til grand prix. Både for å vise noe vi er stolt over, samt å vise det europeiske mangfoldet. Men det denne saken sier meg mest er:

1) Heller ikke politikerne tar situasjonen for personer med utviklingshemning på alvor ved å fremme saker som faktisk betyr noe.

2) NRK har tullete begrunnelser når de er redd for å tråkke noen på tærne.