Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvar for koordineringen av politikken for personer med utviklingshemning.

Søk på nettsidene deres gir 7 (!!!) treff på ordet utviklingshemning.

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Søk på nettsidene deres gir 0(!!!) treff på ordet utviklingshemning.

Det er stille, fremdeles forferdelig stille!