Det er ikke bare i FO det foregår nominasjoner i disse dager. Over hele landet blir nå lokalpolitikere nominert av sine partier foran kommunevalget neste høst. Her i Oslo skal SV ha sitt nominasjonsmøte 9. november. En av politikerne som har sagt seg villig til å stille til gjenvalg er Ivar Johansen. Jeg har tenkt å framsnakke Ivar i denne bloggposten. For det er slike politikere vi trenger her i norge.

Jeg kjenner ikke Ivar personlig. Men jeg kjenner til arbeidet hans. Jeg tror at jeg tørr påstå at enhver engasjert helse- og sosialarbeider i Oslo kjenner til arbeidet til Ivar Johansen. Jeg tror også jeg tørr hevde at de fleste av oss, uavhengig av partitilhørighet, også mener at det er viktig at Ivar fortsatt har en plass i bystyret i Oslo etter valget.

For det første, han er en klar og tydelig forsvarer av gode velferdstjenester. Han tar opp saker som angår brukere av tjenestene og som angår tjenesteyterne. Han tar opp saker som svært få andre politikere bryr seg om. Personer med utviklingshemning, personer med rusproblemer, fattige, det er ikke de man vinner et valg på.  Men er det noen som trenger ansvarlige og engasjerte politikere som Ivar, så er det personer som er avhengig av gode velferdstjenester for å få like muligheter som oss andre til et godt liv.

For det andre er Ivar lett tilgjengelig. Han hører på innspill, og gjør noe med dem. Han er svært aktiv på sosiale medier, noe som fører til en viktig nærhet til politikere. Han gir oss troen på at det er mulig å nå frem med viktige innspill, også for folk som ikke har ressurser til å leie inn First House.

Han er virkelig en mann i folkets tjeneste. Les hans «Ti bud til en politiker som vil være i folkets tjeneste«. Så SV medlemmer i Oslo; sørg for at han blir en del av bystyregruppen også de neste årene!

(PS! For meg er det ikke viktig om han står på 2. plass eller en annen plass, bare han kommer inn…)