I dag er det noen som kritiserer Inga Marte Thorkildsen for å ha engasjert seg i en mulig incestsak. Jeg sier; bravo Inga Marte. Fortsett å engasjere deg for barnets beste!

For. Det er bedre med en gang for mye enn en gang for lite. Problemet er ikke at folk blander seg for mye inn i saker som gjelder situasjonen for barn. Problemet er at vi blander oss for lite.

Har du informasjon om barns situasjon som du mener andre bør vite om; si i fra!

Er du i familien; si i fra.
Er du nabo; si i fra.
Er du kollega til foreldre; si i fra.
Er du fagperson eller barnehageassistent; si i fra!
Er du helsepersonell; si i fra.
Er du stortingspolitiker; si i fra.

Selvsagt er det slik at det er fagfolk i politi, helsevesen, barnevern og eventuelt domstoler som skal bestemme i den enkelte sak. Men det må ikke bli slik at man lar være å si i fra, selv om saken blir behandlet i nevnte organer. Det er ikke alltid vi fagfolk vet alt om en sak. Det er ikke alltid vi fagfolk gjør det riktige. Derfor; ikke vær redd for å være den brysomme.

Fagfolk skal være glad for at folk bryr seg. Også om du blir brysom. Selvfølgelig skal folk i spesielle posisjoner være ekstra varsomme. Makten disse besitter skal ikke misbrukes. Det kan dog ikke være slik at stortingspolitikere skal la være å bry seg i enkeltsaker, særlig når man er bekymret for barns rettsikkerhet og helse. Da har stortingspolitikere, som alle andre, en plikt til å bry seg.  Fagfolk skal takle at folk bryr seg. Også om de som bryr seg er stortingspolitikere. Vi skal takle det med å ta i mot opplysninger og vurdere dem. Som alle andre opplysninger. Den brysomme kan ta feil, også om man er stortingspolitiker, men vi skal like vel møte innspill og opplysninger med respekt.

Det siste vi vil er at folk skal slutte å bry seg. At politikere slutter å bry seg. Så fortsett med det, Inga Marte!