Det er disse som bør få årets mangfoldspris. Foto: Harald Henmo, Fontene
Det er disse som bør få årets mangfoldspris. Foto: Harald Henmo, Fontene

Jeg har gjort det før og kommer til å gjøre det igjen. Undre meg over begrepsbruk. Denne gangen er det ordet mangfold. For hvorfor er det slik at en mangfoldspris kun er rettet mot en dimensjon, etnisitet? Er det mangfold?

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) er et av mine favorittdepartement. For å sikre likestilling og inkludering er det viktig med folk som hele tiden har fokus på dette. Jeg synes BLD gjør en strålende jobb. De har de siste årene vært i front, og svært tydelig, med sin politikk knyttet til likestilling mellom kjønn, utfordringer folk med annen etnisk bakgrunn møter og ikke minst situasjonen for personer med funksjonsnedsettelse. Men. Jeg synes BLD tuller med egen språkbruk.

Jeg har tidligere kommentert bruken av ordet inkludering da BLD satt ned Inkluderingsutvalget. Utvalget skulle utelukkende ha fokus på utfordringer knyttet til inkludering og etnisitet. Jeg synes det er problematisk at begrepet inkludering på den måten blir knyttet til en dimensjon. Kanskje kan til og med slik språkbruk bidra til at det er vanskeligere å se på inkludering som en helhetlig prosess som omhandler hele samfunnet.

BLD utlyser i disse dager en mangfoldspris. Prisen setter fokus på mangfold i arbeidslivet. Det er i utgangspunktet knallbra. Det er mange som har utfordringer knyttet til å komme inn på arbeidsmarkedet. For å gjøre noe med dette er det viktig og ikke bare styrke individene, men også bygge ned samfunnsmessige barrierer. En pris til arbeidsplasser som nettopp gjør en ekstra innsats på dette området er en god ide. Men dessverre er det slik at prisen utelukkende er rettet mot bedrifter som har utmerket seg i arbeidet med etnisk mangfold på arbeidsplassen. Igjen: Begrepet mangfold blir redusert til et viktig, men lite område. Dette er sannsynligvis en bevisst begrepsbruk i BLD. På nettsidene blir temaområdet ”Integrering og mangfold” også utelukkende knyttet til etnisk mangfold.

Jeg er selvsagt tilhenger av at vi må ha fokus på særskilte utfordringer. Vi trenger en egen stortingsmelding om situasjonen for personer med utviklingshemning. Vi trenger egne utredninger og tiltaksplaner som ser på særskilte utfordringer folk med annen etnisk bakgrunn møter i samfunnet. En egen pris for å rette fokus på etnisk mangfold i arbeidslivet er fine greier. Og. Vi trenger et særskilt fokus på kjønnsdiskriminering. Men. Å redusere begrepene inkludering og mangfold til å gjelde etnisitet er etter min mening med på å redusere betydningen av begrepene. I verste fall kan det bidra til å rangere diskrimineringsgrunnlag. Inkludering handler etter min mening om helhetlige samfunnsprosesser. Mangfold er resultatet av disse prosessene. Mangfold og inkludering handler om oss alle.

Jeg mener at årets Mangfoldspris bør gå til Erlandsens konditori i Halden.