bildeVisste du at det i hovedsak er mangel på boliger og fagkompetanse som gjør at kommuner og bydeler anbudsutsetter tjenestene til personer med utviklingshemning? Vet du hva Pivotal Response Treatment er? Eller, vet du at det er en vernepleier som er leder for Gjesdal PPT?  Jeg gjør, for jeg har vært på årets NAFO-seminar.

Alle vernepleiere burde en eller annen gang fått muligheten til å delta på Norsk atferdsanalytisk forenings årsmøteseminar. Også i år har over 700 fagfolk fra hele landet deltatt på seminaret. Over 160 personer har deltatt som presentører. Det er smått fantastisk. Selv om alle presentasjonene må ha relevans for atferdsanalysen, på en eller annen måte, så er ikke seminaret bare for atferdsanalytikere. Alle vil ha nytte av å høre på de gode presentasjonene, snakke fag og bygge nettverk (både dag og natt). Her er presenteres alt fra de gode suksesshistoriene til svært avansert grunnforskning. Her treffer du psykologer og doktorer i atferdsvitenskap, du treffer assistenter i botjenester og ikke minst så treffer du en hel haug med vernepleiere. Alle skal med.

I år har jeg blant annet hørt om en studie folk fra habiliteringstjenesten i Akershus har foretatt knyttet til bruken av private omsorgstjenester. I en fin fin forelesning la Jan Erik Østvik frem tall som til en viss grad bekymrer i forhold til rettsikkerheten til mennesker med utviklingshemning. Når mangel på fagkompetanse blir brukt som argument for å sette tjenester på anbud  i nesten 50 % av tilfellene, bør vernepleierhjertet begynne å dunke. Undersøkelsen skal visst bli publisert i Fontene til høsten.

Jeg har også vært på en fin liten snutt om spesialundervisning. Tore Vignes viste på en fin måte at det selvsagt bør være plass til atferdsanalyse og vernepleiere i spesialundervisningen. Det er fremdeles svært underlig at vernepleiere fint kan veilede skolen gjennom habiliteringstjeneste og de kan være leder av PPT, men når de skal ha stillinger i skolen med direkte undervisningsarbeid så er det vanskelig å få innpass.

Som dere ser så spriker temaene voldsomt. Det er knallbra. Alle skal med. Det er også en hel del vernepleiestudenter her. Ikke bare for å lære, men også for å presentere. Mange studenter hadde flotte posterpresentasjoner av arbeid de har gjort i praksis, og det var også en vernepleiestudent som vant prisen for beste poster. Det er morsomt, og lover godt for fremtiden.

Jeg anbefaler som sagt alle til å ta seg en tur hit. Om du er skeptisk til atferdsanalysen gjør ingenting. Ikke vær redd. Atferdsanalytikere er hyggelige og inkluderende folk. Vi sees neste år?

PS! Nå må jeg løpe. Må selvsagt rekke symposiumet om hvordan man kan sikre faglig forsvarlighet. Som du ser. Viktige tema!

Se på nettsidene til NAFO for oversikt over program og lysark som er brukt gjennom helgen…