Jeg er litt redd. Redd for å bli gammel i en ny tid. Bli syk. Eller få en eller annen funksjonsnedsettelse. I den samme nye tiden.

 

Jeg er litt redd for at jeg skal bli forsøkt rehabilitert. Forsøkt rehabilitert tilbake til den jeg var før. Når jeg var ung, frisk eller full av alle mulige funksjoner. Tilbake til en tid der jeg ikke kostet penger. En tid der jeg bidro til felleskapet.

 

Empowerment kaller de det. Å få mulighet til å ta ansvar for eget liv. De. De mener egentlig at du skal gjøre det selv. Alt. Vi må gjøre deg i stand til å gjøre tingene selv. Slik at vi andre kan spare penger. Slik at vi slipper unna med mindre tjenester. Slik at vi slipper….omsorg.

 

Hverdagsrehabilitering kaller de det. Det å kunne trene seg opp til å mestre dagliglivet selv. Er det det de egentlig mener? Disse politikerne som omfavner dette nyordet. Det høres så vakkert ut. Klare seg selv. Eller. Sier de egentlig: ”Klar deg selv!”. Du får enten klare deg selv. Eller. Ingenting. Jeg er litt redd.

 

Innovasjon. Velferdsteknologi. Fint. Men. Jeg er litt redd. At jeg blir glemt på veien. Jeg som vil bestemme i eget liv, men som kanskje trenger deg for å få det til.

 

Jeg er litt redd. At disse flotte ordene faktisk mister nyansene. Nyansene. Dette er viktig. Nyansene mellom å gjøre selv og ha mulighetene til å ta selvstendige initiativ. Nyansene. Vi må passe oss for at rehabilitering, hverdagsrehabilitering, Empowerment, selvstendighet ikke blir nye begrep for besparelser. At de blir begreper som underkjenner det å ha behov for langvarig støtte.

 

Jeg er litt redd for at omsorg skal bli et umoderne begrep. Et begrep som tilhørte fortiden.

 

En fortid der vi tok oss tid til…omsorg. Der vi aksepterte at det var noen som trengte andre for å få påvirket eget liv. Til å få ting til å skje i eget liv. En tid der folk ikke måtte gjøre ting selv for å bli akseptert. Akseptert som individ.

 

Jeg er litt redd. Redd for at det skal bli umoderne å få omsorg. Vi er ikke alltid produktive. Lønnsomme. Ingen av oss.

 

Vi må passe oss. Vi må ikke gi det fra oss. Omsorgen. Det å gi omsorg. Det å motta omsorg. Vi. Omsorg. Nemlig.