Hun bare satt der. Som om ingenting skjedde. Det var ikke bare ett slag. Det var slag på slag på slag. Hun bare satt der som om ingenting skjedde og tok i mot disse slagene fra en av dem hun elsket mest i hele verden. Sønnen.

 

Etter å ha jobbet for utviklingshemmede og andre med store bistandsbehov i 25 år er det noen folk, noen episoder, som sitter mer enn andre. Sitter som spikret i hodet og ikke minst i magen. Ofte handler disse minnene om foreldre. Foreldre og deres hverdag.

 

Les her innleggene i Aftenposten som er utgangspunkt for dette blogginnlegget.

 

Jeg var ung engasjert ufaglært. Den unge damen jeg skulle jobbe for var søt og morsom. Ofte intens. Av og til farlig. Farlig for seg selv og sine omgivelser. Hun ville hjem, men valget foreldrene hennes stod ovenfor var åpenbart. Damen måtte flytte for at det skulle være mulig å ivareta broren. Ivareta hele sin familie. Alternativet var barnevernet. At barnevernet skulle flytte broren.

 

BPA er en fantastisk mulighet for mange av disse familiene med barn med utviklingshemming. Åpenbart er det en mulighet som i større grad bør tilrettelegges for og pushes fra kommunene. Viktige krefter som funksjonshemmedes organisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og andre, som Uloba, har fortsatt rett. Til tross for rettighetsfesting av BPA er fartsdumpene fremdeles for høye. Mange er tilsynelatende skeptisk. Skepsisen bygger (ofte feilaktig) på økonomi, helsefag, privatiseringsspøkelset, hensynet til ansatte og underlig nok også på hensynet til foreldrene selv.

 

Jeg har tidligere representert en del av denne motkraften. Som en del av fagbevegelsen har jeg følt på kreftene som motarbeidet. Jeg kan forstå at virkemidlene blir sterke. At de må være sterke i denne kampen. Jeg tror at mange ikke klarer å se for seg mulighetene BPA faktisk kan gi. Motkreftene blender oss.

 

Han var så flott. Denne lille lysluggede gutten. Det var utrolig givende å jobbe for han. Og, selvsagt, utrolig deilig å være ferdig med vakten. Å kunne gå hjem. Sliten. Fornøyd. Fornøyd etter å ha gjort det jeg kunne for denne intenst oppsøkende gutten. Fortvilet. Fortvilet over å ikke kunne gjøre mer. Mer for han. Mer for moren.  Han som brukte det meste av sin våkne tid til å finne noe han kunne «stimme» med. Håret vårt var blant favoritten. Hun som brukte det meste av sin våkne tid på å gjøre det beste for ham.  Jeg skulle så gjerne sagt at han kunne bo hjemme. At det var mulig å ha et tilnærmet vanlig familieliv. Jeg skulle gjerne klart å se for meg at det var mulig å være hjemme med hjelp av to assistenter. Jeg klarte ikke å se det for meg da. Jeg klarer det ikke nå.

 

Jeg vet ikke. Kanskje er jeg blitt blendet av motkreftene. Kanskje ikke jeg heller, til tross for mine argumenter og skriblerier for BPA, klarer å se for meg fullt ut de mulighetene som ligger i ordningen. Jeg mener virkelig at BPA svært ofte bør være førstevalget. Først og fremst førstevalget for kommunens administrasjon når de presenterer og diskuterer de mulighetene disse familiene har for hjelp. Hjelp til å leve gode liv. Men. Jeg mener ikke at det automatisk må være førstevalget for foreldrene. Familier, barn og foreldre er ulike. Tjenestene må være så fleksible, mulighetene så mange, at valgene foreldrene skal ta for egen familie verken skal være diktert av meg som fagperson, kommunen som velferdsforvaltere og heller ikke av BPA-aktivister.

 

Han sov ikke. Nesten ikke i det hele tatt. Han ville i hvert fall ikke legge seg når andre barn på hans alder gjorde det. Han våknet opp flere ganger på natten. Mange av oss husker tiden med småbarn som ikke sover. Slitsomt, men tidsavgrenset. Hva skjer med en familie når det ikke går over. Når tiden ikke spiller på lag med søvnen. Hva er barnets beste da….

 

Når to sterke og flinke forkjempere for BPA, i to ulike innlegg i Aftenposten den siste tiden, bruker sin mulighet i media til å ikke bare argumentere for BPA men også å fordømme andre tjenestetilbud, så er det problematisk for videreutviklingen av fleksible, persontilpassende tjenester. Vi i tjenestene trenger alle gode stemmer i kampen for bedre bolig- og avlastningstilbud. Når BPA blir tilnærmet eneste akseptable mulighet, mister vi denne viktige støtten.

 

Når to sterke og flinke forkjempere for BPA bruker sin mulighet i media til å ikke bare argumentere for BPA og å fordømme andre tjenestetilbud, men også fordømmer de valgene andre foreldre tar så blir det rett og slett bare trist. Det siste disse foreldrene trenger er fordømmelse for de valgene de tar. Jeg har rett og slett ikke ord for å beskrive det problematiske med det Helga Brun skriver i sitt innlegg. Om de slemme guttene i avlastningsboligen, om låste dører og hylende barn. Om å sette bort egne barn og frata dem livsutfoldelse, tilhørighet og verdighet. Jeg har ikke ord.

 

Heldigvis har pappa Bjarne Kjeldsen ord… (ref. facebookkommentar til innlegget til Brun, sitert med tillatelse)

 

«Kjenner at jeg blir rimelig ilter nå. Jeg håper hun i sitt arbeid som psykolog evner å være mer analytisk, bedre i stand til å se helhet og ikke minst evner å se at mennesker er forskjellig og behov ulike. Hvorfor kjempe for et tilbud ved å rakke ned på tjenester som er, bokstavelig talt, livsviktige for andre. Vi må kjempe for tilpassede, faglig forsvarlige og anstendige verdighetsbyggende tjenester. Vi må kjempe for forståelse og aksept for at det å tilrettelegge for at barna våre får mest mulig anstendige og autonome liv krever noe. Og vi må kjempe for at når det detter ned oksygenmasker i kabinen på denne svært så turbulente ferden, ja så må det være masker til oss foreldre også. Ellers kan vi ikke støtte det funksjonshemmede barnet eller ta vare på søsken. Dette er en felles kamp for alle foreldre med utviklingshemmede barn. Og det burde være en felles kamp for en verktøykasse som var stor nok og innholdsrik nok til å møte mangfoldet. Ideelle fordringer og ukritisk inkluderingsromantikk hører hjemme i søtladne viser og prinsipprogram for svermeriske foreninger. Når man skal rigge virkelighet stilles det andre krav.»