Du visste det kanskje ikke. Du visste kanskje ikke at dette er et av de viktigste spørsmålene vi som jobber i landets helse- og omsorgstjenester kontinuerlig må spørre oss selv om. Jeg har tenkt på det en god del i det siste, og håper at flere med meg gjør det samme. Er det jeg som er Kodak?

 

På 70-tallet utviklet forskerne i selskapet Kodak prototypen på det første digitale kameraet. Dette selskapet som var kjent for sine filmruller, kameraer og sin evne til innovasjon. De var markedsledere med klar margin. Men. De valgte feil. De valgte å stole på det gamle. Det de tjente penger på der og da. De valgte filmrullen foran digitalkameraet. Så vidt jeg vet unngikk markedslederen så vidt konkurs for kort tid tilbake.

 

Av og til skjer det store omveltninger på et område. På ”vårt” område er ansvarsreformen fra 1991 åpenbart en slik en. Selv om boligsituasjonen for utviklingshemmede hadde endret seg sakte men sikkert i løpet av 80-tallet, medførte reformen en klar omveltning i måte å tenke bolig og tjenester på.

 

Hvor finner man så potensialet for slike omveltninger i dag? Jeg kan minst tenke meg 3 slike områder som enten er i gang med å endre tenkning og praksis eller som har potensiale i seg til å gjøre det.

 

  • Selvbestemmelse og samspill med pårørende
    Det er åpenbart slik at fokuset på selvbestemmelse har blitt styrket de siste årene. Hva den enkelte personen selv vil skal legges til grunn for utformingen av tjenestene som gis. Dette gjelder også synet på pårørendes plass i tjenesteutviklingen. Jeg tror at vi nå går inn i en tid som i mye større grad er preget av tillit til at personer med utviklingshemming og deres pårørende vet best hvilke tjenester som skal gis og hvordan disse blir utformet. Fra firkantete løsninger til fleksible løsninger. Fra vi og de til sammen. Jeg tror at de som tviholder på at tjenestene vet best om hvordan tjenestene skal utformes er Kodak.
  • Tvang
    Dette henger selvsagt sammen med det ovenfor, men er mye mer spesifikk. Mange fagmiljøer tviholder på tvangsbruk som et viktig element i tjenesteutøvelsen. Avsløringene fra psykisk helse som VG har stått for de siste dagene er et godt eksempel på det. Jeg tror vi finner slike miljøer også innen tjenestene for utviklingshemmede. Jeg er selv for tvangsbruk, men særlig i miljøer som sier at en er for tvangsbruk er det nødvendig med å kontinuerlig stille seg spørsmål om ikke det er vi som er Kodak. Finnes det virkelig ikke andre måter å gjøre dette på? Av og til er det vi alltid har gjort det eneste naturlige å gjøre. Kanskje er det vi som da blir plassert på historiens skraphaug.
  • BPA
    Den siste tidens debatt om BPA og avlasning har vært vond og vanskelig. Jeg har selv tatt klart standpunkt; soleklart for BPA og svært kritisk til retorikken visse BPA-forkjempere har stått for. Selvsagt må avlastning være en viktig del av tjenestene som gis. Dette er jeg villig til å kjempe for når som helst, hvor som helst. Samtidig er det avgjørende at skal jeg være troverdig i denne debatten er jeg nødt til å stille meg Kodak-spørsmålet. De store omveltningene begynner ofte i det små. De som står for ideene om de nye store endringene blir ofte uglesett, tilbakevist. Er det mulig at det er jeg som er Kodak når jeg så tydelig kjemper for institusjonsavlastningens eksistens?

 

Jeg hørte Jarle Andøy en gang fortelle om når han hadde med seg folka som bor i Tangerudbakken på seiltur med Berserk. Han var klar og tydelig på at om vernepleierne hadde fått bestemme så hadde det ikke blitt noen tur. Jeg vet ikke om akkurat det stemmer, men jeg kjenner godt igjen tendensene til å tenke innenfor boksen. Der det er trygt og godt. Men. Der blir vi også fartsdumper for innovasjon.

 

Det kan godt være at kampene vi kjemper for det bestående er rettmessig og fornuftig, men vi må alltid stille oss spørsmålet: Er det jeg som er Kodak?