Vernepleierkonferansen 2017 startet kanskje med en liten drøm jeg hadde. Resultatet ble heldigvis mye mer enn det. Resultatet var 250 vernepleiere samlet over 2 dager til fagutveksling og nettverksbygging. Det handlet om 28 forelesere som delte sin kunnskap om ulike relevante tema for oss vernepleiere. Det handlet om vernepleie.

Jeg har lenge drømt om en konferanse som samler landets vernepleiere. Når jeg for en tid tilbake nevnte dette for konferansearrangørene Svend og Ragnar i JobbAktiv var deres tilbakemelding klar og tydelig. Den drømmen kan vi virkeliggjøre sammen med deg. Når folk med gjennomføringskraft møter drømmere så kan det bli til noe, tenker jeg. Det ble i hvert fall til Vernepleierkonferansen 2017.

Jeg skal ikke prøve meg på å referere konferansen. Ei heller oppsummere. Men. Jeg tenker at det var en velfungerende familie som møttes denne uken på Gardermoen. En familie som består av svært ulike folk, men som på en fin måte deler noen viktige verdier.

Det kan kanskje virke underlig at vi trenger en samling basert på profesjon. Særlig i en tid der det er hevet over tvil at tverrfaglighet er et viktig grunnlag for gode tjenester. Samtidig tenker jeg at det er fint å bygge trygghet på hva en selv er og ikke er for å kunne bidra på en best mulig måte inn i denne viktige tverrfagligheten.

Personlig er jeg ikke i tvil om at det er fint med en slik konferanse fra tid til annen. Jeg er klar for runde to, men det er avhengig av hvordan tilbakemeldingene fra denne konferansen er. Kanskje blir det Vernepleierkonferansen 2018 også. Vi får se…

Mange av årets presentasjoner finnes på konferansesidene til JobbAktiv. Under ser du bilder fra noe av det som skjedde på årets konferanse. Takk til alle som deltok. Takk til alle som bidro.

Denne bildekrusellen krever javaskript.