Ah. De jobber vel bare for utviklingshemmede de vel. Er det så nøye da? Ja, og for rusmisbrukere og psykisk syke. Men mest for utviklingshemmede. De jobber i hvertfall ikke på sykehus der du og jeg kan havne. Jeg har hørt at det er noen på sykehjem et par steder. Da er det vel i det minste en sykepleier på bakvakt. Det er vel ikke så nøye om vi setter krav til dem som skal bli vernepleiere, er det vel?

 

Det er lett å se for seg diskusjonen på helseministerens kontor. Han har innkalt sine tre statssekretærer. Alle sammen er sykepleiere (!). Torbjørn er der også. Han er ikke egentlig så opptatt av dette profesjonsgreiene, men hvis Bent sier det er viktig så er det vel det. Han møter opp siden saken handler om utdanning og kvaliteten på fremtidens yrkesutøvere innen helsesektoren. Han blir litt forundret over at det bare er snakk om sykepleiere, men han rusker seg i det allerede bustete håret og tenker at hvis Bent mener at det bare skal gjelde sykepleiere så stemmer det vel. Torbjørn trodde kanskje at han hadde hørt om en annen helseprofesjon som hadde samme myndighet når det gjaldt legemidler, men han tok vel feil. Er det så nøye da?

 

Regjeringen har foreslått strengere krav for å komme inn på sykepleierutdanningen (uten å nevne vernepleierutdanningen). Krav til ferdigheter innen norsk og matematikk blir fremhevet. Det er ærlig talt ikke veldig høye krav de foreslår, men signalene er tydelig. En viktig begrunnelse er behovet for matematikkunnskaper for å sikre ferdigheter innen legemiddelhåndtering.

 

− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i pressemeldingen.

 

Torbjørn vil heller snakke om norsk enn matematikk i pressemeldingen og fremhever kommunikasjon som viktig.

 

−Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer. Det skaper en trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.

 

Vel og bra. Kommunikasjon er viktig for ansatte i helsetjenesten. Veldig viktig.

 

Det er selvsagt mye man kan si om slike krav for å komme inn på profesjonsutdanninger. Jeg for min del er mye mer opptatt av kompetansen folk har når de kommer ut av utdanningen enn hva de har når de kommer inn. Det er dog en annen historie.

 

Denne historien handler om noe helt annet. Denne historien handler nemlig om politikere som tenderer til å diskriminere gjennom inntakskrav på høyere utdanning. Jepp. Diskriminere er et sterkt ord, men det for så være. Jeg kommer ikke på noe mer passende ord.

 

Bare en sånn kjapp bakgrunnsinfo for deg som kanskje ikke kjenner vernepleierutdanningen så veldig godt (kanskje litt unødvendig siden du faktisk leser denne bloggposten). Vernepleiere sin myndighet i legemiddelhåndtering er tilsvarende som sykepleiernes. Det varierer litt fra vernepleier til vernepleier hvilke kompetanse den faktisk har, akkurat som med sykepleierne. Før i gamle dager kunne vi bare gi medisiner til utviklingshemmede og vi kunne heller ikke «stikke i blod» som noen fremdeles kaller det. Et glupt hode tenkte kanskje at dette var et underlig skille (kanskje litt diskriminerende) og bortkastede ressurser. Reglene ble endret, og i dag er det ingenting som skiller oss fra sykepleiere i lovverket når det gjelder akkurat dette. Riktignok er målgruppen til de to profesjonene noe forskjellig, og vi vernepleiere jobber oftest med mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse.

 

Gjennom å øke krav til matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen, men ikke gjøre det på vernepleierutdanningen gir regjeringen et tydelig signal om at de som får tjenester fra sykepleiere er viktigere enn de som får tjenester fra vernepleiere. Det er viktig at sykepleierne kan sakene sine, men ikke så viktig at vernepleierne kan dem. Vi gjør alt vi kan for å redusere feil i tjenesteutøvelsen til sykepleiere, men det er ikke så nøye med tjenesteutøvelsen til vernepleiere. Det gjør vel ikke så mye om de derre utviklingshemmede får feil medisiner, de er jo litt rare fra før av.

 

Jeg tipper at både Bent og Torbjørn vil si at det selvsagt ikke skal forstås slik. At alle profesjonsutøvere er underlagt strenge krav, både fra høgskolen gjennom eksamen og praksis og i arbeidslivet blant annet gjennom autorisasjon. Det er jeg jo selvsagt enig med dem i, men så lenge de legger som premiss for sitt forslag at økte krav vil føre til bedre yrkesutøvelse, så kan de skrike seg varme og røde på at vi ikke skal forstå det slik. Det er jo slik. Slik at de diskriminerer ulike grupper av tjenestebrukere. De som får tjenester fra sykepleiere er viktigere enn dem som får tjenester fra vernepleiere.

 

Og så kan man jo tenke seg at de egentlig mener at vi ikke trenger vernepleierutdanning og at sykepleiere skal utføre all legemiddelhåndtering som vernepleiere i dag gjør. Det handler om profesjonene og kompetansebehovene i tjenestene, og er også en annen historie som jeg gjerne skriver om en annen dag…

 

 

Så kan vi jo kanskje tro at han Torbjørn kjenner så godt til vernepleiere at han vet at vi er knallgode til å kommunisere og at slike presiseringer og krav til norsk er unødvendige for oss. Det er dog tvilsomt. Vi kan jo tenke oss at han mener at det faktisk ikke er så nøye med gode norskkunnskaper for vernepleiere. De derre utviklingshemmede kan jo ikke snakke og eldre med demens og folk med rusproblemer snøvler jo like vel, så pytt pytt. Sannheten er vel at heller ikke han kom på at det finnes en profesjonsutdanning som heter vernepleie og som kvalifiserer til å jobbe side om side med landets sykepleiere for å sikre landets borgere best mulig tjenester. Ulik kunnskap og kompetanse selvsagt, men med samme mulighet til å håndtere legemidler.