Jeg mener offentlig monopol ikke alltid gir gode tjenester. Det betyr ikke nødvendigvis at alt skal privatiseres. Ved fritt sykehusvalg kan pasienten velge mellom flere offentlige sykehus. Jeg tenker at denne tankegangen bør videreutvikles. Det bør bli mulig å velge mellom flere offentlige alternativer, fra NAV og fra kommunen, alt innenfor strenge retningslinjer fra arbeidstilsynet.

 

Lars Petter Endresen
Lars Petter Endresen

Lars Petter Endresen har skrevet dette innlegget som et tilsvar til innlegget «Vi må lære av de beste på kundeservice» som ble publisert her på Vernepleieren.com for noen dager siden. Han er pappa og ingeniør og beskriver seg selv som en som er opptatt av rettferdig fordeling av godene i samfunnet, redusere ulikhetene og gi bedre tjenester spesielt til de som trenger det aller mest. Her er det han skriver:

 

Bakgrunnen for den gode servicen du får når du skal kjøpe en iPad er at de som ikke leverer varer med god kvalitet raskt og billig mister kunder, taper penger og risikerer å gå konkurs. Jeg hadde samme opplevelse som deg når jeg skulle kjøpe blekk til HP-skriveren min i går, mange leverandører og jeg valgte den raskeste og billigste som leverer originalt HP-blekk med god kvalitet.

 

Bilde av melding fra posten om forsendelse

 

Hva skjer dersom noen ikke leverer tjenester i det offentlige? Går de konkurs? Mister de jobben? Jeg er uenig i at det skal gå an å tjene seg søkkrik på velferdstjenester som «velferdsprofitører», og det er en uting at noen av de som leverer tjenester til det offentlige i praksis må holde på med sosial dumping og dårlige arbeidsvilkår for sine ansatte for å presse lønningene ned.

 

Hvordan skal vi da lære av det private næringsliv? Klarer vi å etterligne de mekanismene som regjerer der uten at det blir for mye profitt, sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven? Eller holder det kanskje at vi motiverer de som jobber i det offentlige til å la seg inspirere av den gode servicen i det private?

 

Jeg tenker det er en vanskelig kunst å balansere disse hensyn på en riktig måte, men jeg mener bestemt det bør være mulig å ha en kontrollert form for konkurranse i det offentlige, jeg har ikke tro på at det offentlige som på flere områder nærmest har monopol plutselig skulle begynne å yte bedre service bare fordi vi hinter om det.

 

I Norge er det mulig å bytte fastlege. Det er mulig å bytte sykehus. Noen steder er det også mulig å velge hva slags offentlige tjenester man vil ha, og velge den leverandøren som passer brukeren best. Dette handler om pasienten helsevesen. Det er pasienten som vet hvor skoen trykker, og det er derfor pasienten som vet hva som trengs av hjelp, i tråd med Bent Høie sin sykehustale, «ingen beslutninger tas om meg – uten meg.»

 

Jeg mener offentlig monopol ikke alltid gir gode tjenester. Det betyr ikke nødvendigvis at alt skal privatiseres. Ved fritt sykehusvalg kan pasienten velge mellom flere offentlige sykehus. Jeg tenker at denne tankegangen bør videreutvikles. Det bør bli mulig å velge mellom flere offentlige alternativer, fra NAV og fra kommunen, alt innenfor strenge retningslinjer fra arbeidstilsynet. Det er også fint dersom brukeren kan velge mellom offentlig eller privat avlastning, slik det er mulig å velge mellom offentlig og privat personlig assistanse i dag. Da vil de ulike leverandørene konkurrere om brukerens gunst. Tjenester som ikke leverer varene slik at brukeren ikke blir fornøyd vil etter hvert forsvinne, på samme måte som de som leverer din iPad etter 20 uker istedenfor etter 2 dager nok vil gå konkurs. Ved monopol, risikerer vi «bukken og havresekken» og at tjenestene ikke automatisk forbedres i konkurranse med andre tjenesteytere.

 

Brukeren ønsker jo ikke dårligere kvalitet, og det er trist å se at en kommune kan velge bort en leverandør som brukeren og dens pårørende er storfornøyd med. Her er det kommunen og ikke de private aktørene som lager trøbbel. Det er et paradoks at «brukeren» ikke skal få velge leverandør når det heter brukerstyrt personlig assistanse. Det blir som om de som lagde den websiden du velger IPad fra plukket vekk de som leverer den beste kvaliteten.

 

Så, altså, ved at brukeren (og ingen andre) får anledning til å velge mellom ulike tjenester, så vil vi ha startet en prosess der tjenestene automatisk forbedres — helt av seg selv. Men: mistrives de som yter tjenestene, så vil det til slutt også gå ut over tjenestemottageren, så viktig å balansere hensynet til alle parter!