Når Sverigedemokraterna kom inn i Riksdagen i Sverige for første gang, rykket en av de store avisene i landet ut med kampanjen ”Vi gillar olika”. De hadde et soleklart verdibudskap til partiet med en grumsete fortid og en problematisk politikk. Deres verdier er ikke våre verdier.

 

Fra Linda Hofstad Helleland sin Facebookside: Vi må våge å være norske.
Årets valgkamp har startet med det noen kaller for en verdidebatt. Norske verdier er visst under press. ”Dette er ikke en norsk verdi” kan synes som om er blitt et vanlig motargument i politiske debatter. ”VI MÅ VÅGE Å VÆRE NORSKE” (ja, med store bokstaver) er blitt et politisk slagord som er greit å bruke av en statsråd. Norske verdier var en av hovedsakene i den innledende partilederdebatten i Arendal.

 

Jeg synes det er skikkelig fint at vi snakker mer om verdier, men debatten som politikerne i dag fører handler mye mer om kultur og tradisjon enn om verdier. Verdidebatten kan ikke reduseres til en innvandrings- og integreringsdebatt. Da misbruker vi muligheten til å bli mer bevisst på hvilke verdier vi ønsker skal prege vårt fremtidige samfunn.

 

Har vi verdier som kompass, går livet sjeldnere i dass. (Børge Holden)

 

For meg er verdier et aktivt verktøy i mitt møte med livets dilemmaer. Verdiene våre påvirker atferden vår. Hvis ikke de gjør det så blir de bare store ord, noen floskler, som ikke er til nytte for noen. I mitt arbeid for folk som ofte omtales som annerledes blir det ofte svært tydelig hvordan verdier utfordres og kan brukes som grunnlag for valg.

 

Litt flåsete har brunosten blitt symbol på en eller annen norsk verdi. Kanskje kan den faktisk symbolisere enkeltmenneskets frihet til selv å velge viktige ting i eget liv. Jeg har møtt mange som spiser litt underlig eller spiser underlige ting. Som kanskje ikke synes dette med kniv og gaffel er det viktigste eller som velger påleggskombinasjoner som bryter totalt med norsk kultur og tradisjon. I disse møtene er det lett for å prøve å korrigere. Bruk gaffel. Du kan ikke ha salami og Nugatti på samme brødskive. Det er lett for at kultur, tradisjon og (egne) vaner styrer ditt syn på andres atferd. Det er i disse situasjonene det kan være nyttig å hente opp verdiene dine. Hvilke verdier er det du ønsker å bruke som kompass i møtet med den andre? Hvis du her velger å legge vekt på verdien om enkeltmenneskets frihet til selv å velge hva som er viktig for han, så er det sannsynlig at du gjør noe annet i denne situasjonen enn det du vil gjøre hvis du baserer dine valg på egne vaner.

 

For meg har Geir Lippestad sin beskrivelse av hans bruk av verdikommunikasjon under rettsaken etter 22. Juli blitt et viktig eksempel på hvordan det er mulig å sette verdier som et viktig grunnlag for egen atferd. Der han brukte sin gule lapp med påskriften rettsikkerhet, demokrati, verdig, rolig, ærlig som rettesnor for hvordan han skulle utføre oppgavene. Oppgavene som innebær møte med en terrorist, pårørende etter terroristens handlinger, håndtering av media. Oppgaver der det ikke holder med vaner, kultur eller egen magefølelse. Der verdier er helt avgjørende for egen atferd.

 

Fra boken til Lippestad om verdikommunikasjon. Det vi kan stå for.

 

Jeg utfordrer ofte folk som jobber for personer med utviklingshemming om hva som står på deres gule lapper. Hvilke verdier står på din lapp når du møter tjenestebrukere, lederen, kollegaene, pårørende til dem du jobber for. I disse møtene holder det nemlig ikke med vaner, tradisjon, kultur. I disse møtene er grunnleggende verdier avgjørende.

 

Et eksempel kan være møte med hun som har svært alvorlig problematisk atferd. Som angriper deg som tjenesteyter. Hvis respekt for andre står på din gule lapp er dette også førende for hvordan du behandler den som angriper deg. Du søker å ivareta også henne i denne situasjonen som åpenbart er vanskelig for begge parter.

 

Et annet eksempel kan være møte med pårørende etter at du ikke har gitt gode nok tjenester. Hvis det står åpenhet på den gule lappen, så velger du kanskje å være ærlig om din egen feil. Du velger å snakke om hvordan du kan forbedre de tjenestene du gir.

 

Et tredje eksempel kan være hvis det nye arbeidsstedet du jobber på har fagtradisjoner og en kultur du reagerer på. Hvis det står kunnskap og kritisk tenkning på lappen din, vil du søke kunnskap om hvorfor de gjør det som de gjør det, du vil søke etter forskning på hvilke måte som anbefales, du vil stille spørsmål ved en praksis som kanskje kan være uheldig.

 

Verdier bidrar altså til din atferd. Derfor er det avgjørende å snakke om hvilke verdier som er viktig for deg og hvilke verdier som er viktig for andre. Samtidig er det viktig å understreke at verdier ikke er en statisk størrelse. Det er mulig å endre verdier.

 

Slagordet til Aftonbladet: Vi gillar olika

Når jeg denne uken har forelesning for helt ferske vernepleierstudenter på Høgskolen i Oslo og Akershus har jeg med meg budskapet fra Aftonbladet. Vi gillar olika. Jeg synes det er svært vanskelig å se for seg en god vernepleier som ikke har dette som en grunnleggende verdi. At en ikke bare aksepterer og respekterer at folk er forskjellige, men at en faktisk liker det.

 

Jeg synes det er en fin verdi også for andre enn vernepleiere.