Mange foreldre til barn med en eller annen funksjonsvariasjon eller alvorlig sykdom forteller om kampen mot systemet. At ingenting kommer rekende på en fjøl. Til alle dere politikere (og andre) med nyvunnet omsorg for familier med barn med alvorlig sykdom eller funksjonsnedsettelse. Dette er noe av det som bør komme rekende på en fjøl:

 • Tverrfaglig oppfølging gjennom hele svangerskapet. Altså tverrfaglig. Ikke medisinsk fokus på levedyktighet, avvik, normalitet og feil. Ikke moralisme og overdrevet fokus på alt det flotte graviditet og småbarnsliv fører med seg. Saklig og oppdatert kunnskap, veiledning og kjærlighet.
 • Samvalgsprosesser når det gjelder abort. Selvbestemmelse er selvsagt, men komplekst. Innspill fra eksperter på medisin, funksjonshemming, levekår gir et nødvendig supplement til kvinnens og familiens kunnskap om eget liv.
 • Tilgang på likepersoner. Mulighet til å snakke med andre personer som har vært/ er i samme situasjon.
 • Tett oppfølging av folk med kunnskap om funksjonshemming før og etter fødsel der dette er aktuelt. Tett oppfølging altså. Aldri «ditt barn har denne tilstanden, lykke til». Det bør ansettes sånne vernepleiere som dette på alle sykehus (klikk på lenken).
 • Kontaktperson i kommunen rett etter fødsel som følger opp den nye familien. Det skal ikke være nødvendig for familien å lete etter aktuell hjelp. Denne skal komme rekende på en fjøl.
 • Utredning når det trengs utredning. Svært få vet at de har et barn med en eller annen funksjonsvariasjon ved fødsel. Dette oppdages senere. Mange må vente i månedsvis på en skikkelig utredning. Kapasiteten i spesialisthelsetjenesten for utredning og oppfølging må bedres betraktelig.
 • Hjelp skal en få om en trenger hjelp (også når en selv ikke sier i fra at en trenger hjelp). Diagnose skal verken være avgjørende for om barn og familier får hjelpen de trenger eller for finansieringsordninger av denne hjelpen.
 • Alle familier med alvorlig syke barn eller barn med en eller annen funksjonsvariasjon må få en koordinator. En person som både oppleves som en støtteperson og veiviser i velferdens jungel. Denne personen skal ikke bare veilede, men også utføre. Personen har kompetanse på relasjoner, men også på de ulike ordningene som finnes i velferdstjenestene. Foreldre skal få være foreldre, ikke koordinatorer eller administratorer. Erik Lunde i KrF Oslo (som jeg ellers ikke stemmer på) kom med dette flotte forslaget i bystyret. Det er et eksempel til etterfølgelse. 
 • Brukerstyrt personlig assistanse når en trenger det. Avlastning når en trenger det. Barnebolig når en trenger det. Veiledning i hjemmet når en trenger det. DETTE SKAL KOMME REKENDE PÅ EN FJØL. Legg ned bestillerkontor, søknadskontor eller hva det no heter i kommunen. Hvorfor skal en måtte søke om hjelp en trenger for å kunne leve liv på lik linje med andre? Sammen med koordinator finner en ut hva som passer best for deg i ditt liv.
 • Pleiepenger. Punktum. Selvsagt skal du få muligheten til å pleie ditt eget barn når det er alvorlig sykt. Det er helt uforståelig at regjeringen fortsetter å tviholde på at den nye ordningen er god nok. Tviholde på at de vet bedre hva som er best i foreldrenes liv enn det foreldrene selv mener. Pleiepenger. Punktum.
 • Gode involverende og inkluderende prosesser ved livsoverganger. Overgangen fra barnehage til skole. Fra foreldrehjem til eget hjem. Her spiller også koordinatoren en sentral rolle. Eksempelvis bør familier med barn med utviklingshemming kontaktes ved 14-15 årsalderen for å diskutere fremtidige boligønsker. Eller. Samarbeid mellom barnehage og skole bør kanskje begynne minst et år i forkant av overgang. Gode ordninger (bolig/ skole) kommer ikke rekende på en fjøl. Gode prosesser må komme rekende på en fjøl.

Det er sikkert mye mer jeg kunne skrevet om, men tenker dette er en god begynnelse for politikere som ønsker å styrke situasjonen for familier med barn med alvorlig sykdom eller en eller annen funksjonsvariasjon. Altså. Det burde være ganske enkelt å få til.

(Fyll gjerne ut med flere enkle tiltak i kommentarfeltet)