Denne uken har jeg vært på to markeringer utenfor stortinget. De hadde klare paralleller, selv om utgangspunktet var veldig forskjellig. Den ene var en feiring av verdens Down syndrom dag. Den andre var en minnemarkering for de rammede av terror i New Zealand. Begge var også en markering av menneskerettigheter og kampen for likestilling, likeverd. Kampen mot diskriminering.


Det er slående hvor stille det har vært etter terroren i New Zealand. Riktignok er det langt borte, men det er god grunn til å stille spørsmål ved hvordan det at ofrene var muslimer virker inn på oss. Det er de andre som blir rammet. Når jeg hører historier om rasisme i dagens Norge forstår jeg godt det sinne jeg i dag opplevde utenfor stortinget. Vi er nødt til å fortsette kampen for et mangfoldig inkluderende Norge.


Det er også stille rundt utviklingshemmedes rettigheter. Dette er også en historie om diskriminering og utenforskap. Personer med funksjonsvariasjoner merker også hat, diskriminering og fordommer. De merker det fysisk på kroppen.

 

Marte Wexelsen Goksøyr utenfor stortinget


Vi er pokker nødt til å ta denne kampen sammen. Folk er folk. Inkludering handler ikke om å bli som oss, men om å få mulighet til å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. Leve liv sammen. 


Interessant nok er det en klar linje også til en tredje markering utenfor stortinget denne uken. En markering jeg ikke var på, men som fikk langt større oppmerksomhet enn disse to andre. Jeg snakker selvsagt om skolestreiken for miljø. Skolestreiken mot handlingslammede politikere. Handlingslammede politikere gjelder både miljø og inkludering. Det er dog ikke denne linjen jeg tenker på.


Linjen fra de to markeringene jeg deltok på, markeringene som på hver sin måte tok opp kampen for et samfunn der ulike mennesker får like muligheter, går direkte til Greta Thunberg. Denne jenten fra Sverige som nå inspirerer en ny generasjon til klimakamp. Greta Thunberg har nemlig autisme.

 

Ofte når vi snakker om integrering så snakker vi om at folk skal bli som oss andre. Vi fremhever normalitet som et ideal. Bli som oss og problemene dine blir borte. Problemet er at i denne kampen for normalitet og å få folk til å passe inn i vår verden, så glemmer vi styrken i annerledeshet. Vi glemmer at folk som er annerledes enn oss selv gjør oss bedre.

 

Greta Thunberg er tydelig på at hun nok ikke hadde fått til det hun har fått til hvis hun ikke hadde de egenskapene som utgjør en autismediagnose. Hun sier at hun hadde blitt fanget i det sosiale spillet. At hun ikke hadde maktet å være så tydelig på motsetningene og de «enkle» løsningene i klimakampen. Hun får folk med seg fordi hun er annerledes, ikke på tross av at hun er annerledes.

 

Kampen for et inkluderende mangfoldig samfunn er kampen for at hver enkelt av oss skal kunne være den en er og at dette sees på som en styrke. Vi skal ikke drive med integrering fordi vi er snille eller ønsker å vise medlidenhet med utviklingshemmede, muslimer, folk med autisme eller andre som defineres som andre enn oss selv. Folk som opplever diskriminering, vold og hat pågrunn av deres tro eller egenskaper.

 

Vi skal skape et bedre samfunn sammen. Dette samfunnet blir bedre på grunn av annerledeshet, ikke til tross for annerledeshet. For mange i huset rett ved arrangementene, altså stortinget, forstår ikke dette. Det var god grunn til å være sint utenfor stortinget denne uken.