Denne uken begynner mange nye vernepleiestudenter landet rundt. Herregud så heldige de er. Som så ofte før skal jeg møte ferske studenter på OsloMet og snakke om nettopp hvor heldige de er og så glad de bør være for valget de har tatt. Jeg gleder meg til å treffe dem.

Her om dagen leste jeg et innlegg fra en lege med råd til nye leger. Jeg synes de fleste av disse rådene med noen små endringer kan passe også til nye vernepleiere og ikke minst til vernepleiestudenter. Så her er 8 råd. Jeg tar dem med i møte med disse nye studentene. Kom gjerne med flere råd i kommentarfeltet.

8 råd til nye vernepleiere/ vernepleiestudenter

  1. Dine medstudenter er like spent som deg. Det er mye du ikke kan, men det er derfor du skal gå på studie. Bruk tiden til å lære. Tenk også på praksistiden som studier. 
  2. Bli kjent med tjenestebrukerne du møter. Lytt til det de har å si. Bruk tid. Ikke bare hør på hva andre vernepleiere sier om personen som trenger dine tjenester. Det er personen selv som har de viktigste innspillene til din jobb. 
  3. Lytt til alle ansatte i tjenestene, og kanskje særlig helgevakter, nattevakter og folk uten utdanning. Det er ofte disse som bruker mest tid med dem som får tjenester og de har ofte viktige innspill som gjør deg bedre. 
  4. Vernepleie er teamarbeid. Samarbeid med fastlege, fysioterapeut, lærer, saksbehandler, pårørende. Sammen blir dere bedre. Du har ansvar for at dette samarbeidet blir bra. 
  5. Spør om hjelp. Vær ærlig og åpen når det er noe du ikke vet. Både tjenestebrukere og kollegaer vil respektere deg mer når du er åpen om dette. Aldri tro du kan alt, og vær særlig ute etter data som tilsier at du tar feil. 
  6. Språk betyr noe. Vær bevisst på hvordan du kommuniserer og følg opp det du sier. 
  7. Det finnes ikke gode og dårlige tjenestebrukere. Det finnes ikke gode og dårlige pårørende. Ha forståelse for at mange av dem du møter er i svært vanskelige situasjoner. De er ikke vanskelig, de har det vanskelig.
  8. Vær snill. Tenk over hva som skal til for at tjenestebrukere, pårørende, kollegaer og andre samarbeidspartnere vil beskrive deg som snill.  

Fritt etter Abraar Karan: Advice to new doctors